Theo thông báo, 43 doanh nghiệp này bị HNX nhắc nhở về việc chậm công bố báo cáo tài chính soát xét bán niên 2022 quá 30 ngày.

Trong danh sách được công bố, 4 doanh nghiệp ở trạng thái giao dịch bình thường, đó là AMI, CDO, DGT, NAW; có 3 doanh nghiệp đã bị đình chỉ giao dịch cổ phiếu gồm BGM, KSS, VSP; 36 doanh nghiệp có cổ phiếu nằm trong diện hạn chế giao dịch, trong đó những cái tên đáng chú ý có ATB, DIC, HVG, TBH, HLA, TOP, BT6, PSG,...

Nhiều doanh nghiệp niêm yết sàn HNX bị nhắc nhở vi phạm trên toàn thị trường
Ảnh minh họa

HNX đề nghị các tổ chức quy mô lớn này giải trình, đồng thời đưa ra phương án khắc phục tình trạng bị nhắc nhở vi phạm trên toàn thị trường và công bố thông tin báo cáo tài chính bán niên năm 2022 đã được soát xét. Trường hợp các tổ chức đăng ký giao dịch quy mô lớn nêu trên tiếp tục vi phạm, HNX sẽ xem xét xử lý theo quy định hiện hành.

Chi tiết danh sách các doanh nghiệp bị nhắc nhở xem tại đây.