đăng kiểm xe cơ giới

Thủ tục đăng kiểm đơn giảm rất nhiều nhờ Cơ chế một cửa quốc gia. Ảnh: Hải Anh

Cụ thể, tính từ 25.5 đến 27.8.2015, đã có 165 bộ hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng cho mô tô, xe máy, động cơ, xe đạp điện được thực hiện cho 56 doanh nghiệp (DN) thông qua NSW.

Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, khi áp dụng thực hiện NSW, DN đã rút ngắn được khoảng 4/5 thời gian làm thủ tục đăng kiểm.

Bên cạnh đó, khi triển khai đầy đủ dịch vụ công trực tuyến theo NSW, ước tính hầu hết bộ hồ sơ do DN phải nộp/xuất trình sẽ được đơn giản hóa và điện tử hóa; qua đó giảm thời gian và chi phí cho chuẩn bị chứng từ, hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính.../.

Hải Anh