Tăng cường thực hiện, giải quyết các thủ tục hành chính tạo điều kiện cho người nộp thuế. Ảnh: Danh Ngọc

Theo đó, Cục Thuế Hà Nội đề nghị các phòng, các chi cục thuế trên địa bàn, cùng toàn thể cán bộ, công chức ngành Thuế Hà Nội ra sức phấn đấu, tích cực triển khai thực hiện mục tiêu và giải pháp thi đua.

Đồng thời chỉ đạo các đơn vị quyết liệt triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả 6 nhiệm vụ trọng tâm, 9 nhóm giải pháp công tác thuế năm 2013 và thông báo nhiệm vụ trọng tâm các tháng đề ra; tập trung triển khai, rà soát nguồn thu, đẩy nhanh tiến độ thanh tra, kiểm tra chống thất thu ngân sách; tăng cường kiểm tra chống chuyển giá, hoàn thuế GTGT, xử lý các khoản thu nợ đọng.

Các chi cục thuế trên địa bàn cần tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương; phối kết hợp có hiệu quả với các cơ quan chức năng và các đoàn thể trong công tác thu ngân sách; kịp thời tham mưu và báo cáo những khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng đến kết quả thu ngân sách để chính quyền các cấp chỉ đạo kịp thời.

Đối với các phòng thanh tra thuế tiếp tục thực hiện kế hoạch thanh tra thuế; đốc đốc thu sau thanh tra thuế. Đối với các phòng chức năng, dựa theo kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; nhiệm vụ trọng tâm cả năm và các tháng; nhiệm vụ đột xuất được cục thuế phân công.

Thông qua kết quả, Cục Thuế Hà Nội sẽ biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu và tổng kết đợt thi đua trong tháng 1/2014. Với tiêu chí cụ thể: Đối với các đơn vị quản lý thu trực tiếp phải thực hiện dự toán pháp lệnh được giao; thực hiện dự toán pháp lệnh trừ dầu và tiền sử dụng đất; thực hiện dự toán pháp lệnh về khu vực ngoài quốc doanh; thực hiện chỉ tiêu nợ đọng thuế đến thời điểm 31/12/2013; thực hiện kế hoạch kiểm tra thuế; đốc đốc thu sau kiểm tra thuế.

Phát huy truyền thống thi đua yêu nước sôi nổi của ngành Thuế nói riêng và ngành Tài chính nói chung, Cục Thuế Hà Nội đã triển khai đồng loạt tới toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức nêu cao tinh thần thi đua yêu nước, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ công tác Thuế năm 2013 ở mức cao nhất, góp phần tích cực cùng ngành Tài chính thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2013./.

Danh Ngọc