Hóa đơn điện tử là xu thế tất yếu

Với xu hướng phát triển ngày càng mạnh mẽ của công nghệ thông tin cũng như các giao dịch điện tử như hiện nay, việc triển khai hóa đơn điện tử (HĐĐT), theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP là yêu cầu tất yếu.

Triển khai hệ thống HĐĐT thành công sẽ tạo nền tảng cơ sở dữ liệu cơ bản và quan trọng để thực hiện quản lý thuế trên nền tảng số, phục vụ đắc lực cho công cuộc chuyển đổi số của ngành Tài chính.

Nhưng quan trọng nhất, hệ thống HĐĐT được triển khai là vì quyền lợi của cộng đồng doanh nghiệp khi việc áp dụng HĐĐT giúp các doanh nghiệp giảm thiểu chi phí in ấn, vận chuyển, lưu trữ hóa đơn; tiết giảm tối đa thời gian làm các thủ tục đăng ký, thông báo, báo cáo, lập tờ khai sử dụng hóa đơn, kể cả phòng tránh tình trạng bị làm giả hóa đơn.

Sử dụng HĐĐT còn tạo điều kiện để doanh nghiệp hiện đại hóa công tác quản lý tài chính doanh nghiệp và minh bạch trong giao dịch mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. Áp dụng HĐĐT là xu thế tất yếu khi doanh nghiệp chuyển đổi số, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

Để các doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh tiếp cận sử dụng HĐĐT được thuận lợi, trong thời gian qua, Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức nhiều hội nghị phối hợp với các tổ chức cung cấp giải pháp HĐĐT như: Viettel Quảng Ninh, VNPT Quảng Ninh, Công ty cổ phần MISA,…

Quảng Ninh: Hóa đơn điện tử đồng hành cùng người nộp thuế
Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh họp đề xuất phương hướng triển khai HĐĐT với các nhà cung cấp giải pháp.

Tại hội nghị trao đổi giải pháp triển khai HĐĐT, cơ quan thuế và các tổ chức cung cấp giải pháp HĐĐT đã trao đổi về tiến độ triển khai HĐĐT, những khó khăn, vướng mắc để cùng tháo gỡ, nhằm tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ tối đa đến doanh nghiệp, tổ chức đăng ký và sử dụng HĐĐT, theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và Thông tư số 78/2021/TT-BTC.

Cục thuế yêu cầu các tổ chức cung cấp giải pháp HĐĐT phải thực sự quyết tâm, sát sao đến từng doanh nghiệp, tổ chức. Song song với đó, Cục Thuế Quảng Ninh tích cực tuyên truyền, cung cấp thông tin, gửi tài liệu hướng dẫn chi tiết tới người nộp thuế (NNT); tháo gỡ khó khăn, xử lý phát sinh vướng mắc khi lập HĐĐT được cấp mã của cơ quan thuế.

Tại hội nghị, các nhà cung cấp cam kết tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức đăng ký và sử dụng HĐĐT xong trước tháng 12/2021. Hàng ngày, các tổ chức cung cấp giải pháp HĐĐT xây dựng lộ trình chuyển đổi HĐĐT gửi đến từng doanh nghiệp và cơ quan thuế để cùng phối hợp; đồng thời, bố trí nguồn nhân lực để hỗ trợ, xử lý kịp thời các vướng mắc cho NNT trong quá trình đăng ký sử dụng, lập HĐĐT… với thời gian hỗ trợ 24/24.

Kiên định mục tiêu – đồng hành cùng người nộp thuế

Quảng Ninh là một trong 6 tỉnh, thành phố triển khai HĐĐT giai đoạn 1 từ tháng 11/2021 đến hết tháng 3/2022. UBND tỉnh Quảng Ninh đã thành lập ban chỉ đạo HĐĐT tỉnh Quảng Ninh và khẩn trương triển khai các công việc theo đúng kế hoạch và lộ trình, đảm bảo hoàn thành tiến độ đặt ra.

Sau khi hệ thống HĐĐT của Tổng cục Thuế được kích hoạt ngày 21/11/2021, Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh đã bố trí nhân lực và các điều kiện kỹ thuật để tiếp nhận đăng ký sử dụng HĐĐT của các doanh nghiệp, tổ chức.

Trong ngày đầu tiên kích hoạt hệ thống đã có hơn 700 doanh nghiệp, tổ chức đăng ký và được chấp nhận đăng ký sử dụng HĐĐT (đạt tỷ lệ 8,8% số doanh nghiệp, tổ chức đủ điều kiện đăng ký sử dụng HĐĐT).

Quảng Ninh: Hóa đơn điện tử đồng hành cùng người nộp thuế
Ông Cao Ngọc Tuấn - Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh phát biểu chỉ đạo hội nghị tập huấn HĐĐT cho NNT.

Ngày 29/11/2021, UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức họp Ban chỉ đạo, Tổ triển khai HĐĐT trên địa bàn tỉnh. Tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo triển khai HĐĐT đã yêu cầu cục thuế chủ trì tiếp tục triển khai HĐĐT trên địa bàn tỉnh.

Mục tiêu UBND tỉnh đặt ra là đến hết tháng 12/2021, số doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn tỉnh có đủ điều kiện sử dụng HĐĐT phải chuyển sang sử dụng HĐĐT theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và Thông tư số 78/2021/TT-BTC.

Đồng thời, cơ quan thuế triển khai việc chuyển đổi, sử dụng HĐĐT đối với hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai, đặt mục tiêu đăng ký sử dụng HĐĐT hoàn thành trong tháng 1/2022.

Đến ngày 25/12/2021, theo thông báo của Trung tâm điều hành triển khai HĐĐT Tổng cục Thuế, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh có 8.902 doanh nghiệp, tổ chức đăng ký và được chấp nhận sử dụng HĐĐT, theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, vượt chỉ tiêu của tỉnh và Cục Thuế Quàng Ninh đặt ra là đến hết 31/12/2021 và đạt tỷ lệ doanh nghiệp, tổ chức đăng ký sử dụng HĐĐT cao nhất trong số 6 tỉnh, thành phố được Bộ Tài chính lựa chọn triển khai giai đoạn 1.

Với kết quả này, Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh ghi nhận và đánh giá cao nhận thức và ý thức chấp hành sử dụng HĐĐT của cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức. Kết quả đạt được đã thể hiện tính ưu việt của việc sử dụng HĐĐT so với hóa đơn giấy vì HĐĐT luôn mang lại cho người mua, người bán sự minh bạch, công bằng trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trong thời gian tới, Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về những lợi ích và hiệu quả của việc sử dụng HĐĐT đến cộng đồng doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho NNT trong quá trình đăng ký và sử dụng HĐĐT; đồng thời đôn đốc các tổ chức cung cấp giải pháp HĐĐT tiếp tục nâng cấp hạ tầng, ứng dụng, đường truyền, đảm bảo sử dụng ổn định trong quá trình chuyển đổi HĐĐT của NNT./.