Báo cáo từ UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, kế hoạch đầu tư công do tỉnh quản lý năm 2022 được giao đến nay là 3.874,422 tỷ đồng, bằng 114% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Cho đến nay, UBND tỉnh đã phân bổ chi tiết trên 3.826 tỷ đồng, đạt gần 99% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ và HĐND tỉnh giao.

Quảng Trị: Điều chuyển vốn 7 dự án đầu tư công chậm giải ngân
Quảng Trị kiên quyết điều chuyển vốn của dự án chậm giải ngân sang dự án có tiến độ giải ngân tốt. Ảnh minh họa: H.T

Theo Kho bạc Nhà nước Quảng Trị, đến ngày 15/9, tổng số vốn đầu tư của tỉnh giải ngân qua kho bạc là trên 1.299 tỷ đồng, đạt 37,6% kế hoạch (nếu tính cả chương trình mục tiêu quốc gia thì tỷ lệ giải ngân đạt 33,5%), thấp hơn mức bình quân chung của cả nước.

Đáng chú ý, toàn tỉnh hiện có 13 chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân dưới mức trung bình của tỉnh; 52 dự án của 13 sở, ngành và 9 địa phương được giao kế hoạch vốn năm 2022 có tỷ lệ giải ngân dưới 60% kế hoạch, đặc biệt có nhiều dự án chưa giải ngân.

Bên cạnh đó, do còn nhiều khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, thiếu nguồn đất đắp, thời tiết mưa nhiều… nên một số dự án sử dụng nguồn ngân sách địa phương thuộc kế hoạch năm 2021 được phép kéo dài sang năm 2022 dự kiến không giải ngân hết số vốn được kéo dài theo đúng quy định. Theo đó, đến ngày 15/9/2022, số vốn được phép kéo dài này mới chỉ giải ngân đạt 18,1%. Đồng thời, kế hoạch vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia chưa được giải ngân.

Theo báo cáo từ Kho bạc Nhà nước Quảng Trị, đến ngày 15/9 vừa qua, tổng số vốn đầu tư của tỉnh giải ngân qua kho bạc là trên 1.299 tỷ đồng, đạt 37,6% kế hoạch (nếu tính cả chương trình mục tiêu quốc gia thì tỷ lệ giải ngân đạt 33,5%), thấp hơn mức bình quân chung của cả nước.

Cũng theo báo cáo từ UBND tỉnh Quảng Trị, bên cạnh các giải pháp thường xuyên, tỉnh đã kiên quyết thực hiện điều chuyển vốn của những dự án giải ngân chậm, sang các dự án có tiến độ giải ngân nhanh và đang cần vốn. Theo đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị đã có các tờ trình báo cáo UBND tỉnh về việc điều chỉnh giảm kế hoạch 114 tỷ đồng của 7 dự án để bổ sung cho 6 dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách trung ương có tỷ lệ giải ngân tốt; trình HĐND tỉnh điều chỉnh giảm kế hoạch 11,98 tỷ đồng của 6 dự án, nhiệm vụ để bổ sung cho 11 dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương.

Ngoài ra, để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị đã báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh giảm kế hoạch kéo dài 18,528 tỷ đồng của 9 dự án để bổ sung cho 10 dự án, trong đó có 6 dự án cần đẩy nhanh tiến độ sớm hoàn thành và 4 dự án hoàn thành trong năm 2022./.