Đúng một tháng sau khi ra mắt, Quỹ BVFED đã thu hút được 140 nhà đầu tư tham gia. ảnh: BV

>> 9 tháng: Tập đoàn Bảo Việt đạt doanh thu 12.481 tỷ đồng

>> Bảo Việt hỗ trợ gần 200 triệu cho đồng bào vùng cao

Sau đúng một tháng chào bán, quỹ đã thu hút sự tham gia của gần 140 nhà đầu tư cá nhân và tổ chức, trong đó có cả nhà đầu tư nước ngoài.

Công ty Quản lý quỹ Bảo Việt đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký thành lập quỹ. Dự kiến sau khi được cấp phép, quỹ sẽ chính thức đi vào hoạt động từ đầu năm 2014 và các nhà đầu tư có thể giao dịch mua bán chứng chỉ quỹ thông qua đại lý phân phối là Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC).

Để chuẩn bị cho việc vận hành Quỹ BVFED được tốt nhất, Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt đã đầu tư hoàn thiện các nền tảng cơ bản như hệ thống phần mềm, các quy trình đầu tư, kiểm soát rủi ro theo chuẩn mực quốc tế.

Trong tương lai, Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt sẽ mở rộng hệ thống đại lý phân phối tới các công ty chứng khoán khác cũng như thông qua hệ thống ngân hàng, đại lý bảo hiểm trong hệ thống Bảo Việt để giúp nhà đầu tư có thể dễ dàng tiếp cận Quỹ BVFED dễ dàng hơn.

Quỹ BVFED là quỹ đầu tư dạng mở đầu tiên lựa chọn mô hình đầu tư năng động với việc điều chỉnh linh hoạt tỷ trọng các tài sản đầu tư trong danh mục bao gồm cổ phiếu và các công cụ lãi suất cố định như trái phiếu, tiều gửi. Chiến lược này sẽ tận dụng tối đa năng lực của Công ty Quản lý quỹ Bảo Việt, trong việc dự báo xu hướng thị trường để nắm bắt kịp thời các cơ hội đầu tư, đồng thời kiểm soát tốt các rủi ro có thể xảy ra./.

Vũ Long