Theo đó, các đơn vị đánh giá tình hình thực hiện mức lương tối thiểu vùng và địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng theo quy định tại Nghị định số 103/2014/NĐ-CP (Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động từ ngày 1/1/2015).

Đối với trường hợp có đề xuất điều chỉnh địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng thì Sở LĐTB&XH phối hợp với Liên đoàn lao động, Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức trao đổi với các Ban quản lý khu chế xuất, khu công nghiệp (nếu có) và các Hiệp hội nghề nghiệp cũng như các cơ quan, tổ chức liên quan, nhà đầu tư và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn.

Ngoài ra, các đơn vị báo cáo đánh giá tình hình thực hiện mức lương tối thiểu vùng và đề nghị điều chỉnh địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng về Bộ trước ngày 15/5/2015./.

Mai Đan