Tại các ngân hàng thương mại sáng nay, giá USD giảm trong khi Nhân dân tệ (NDT) tăng.

Tại các ngân hàng thương mại sáng nay, giá USD giảm trong khi Nhân dân tệ tăng.

Với biên độ +/-3% đang được áp dụng, tỷ giá trần mà các ngân hàng áp dụng hôm nay là 23.845 VND/USD và tỷ giá sàn là 22.456 VND/USD.

Tại các ngân hàng thương mại sáng nay, giá USD giảm trong khi Nhân dân tệ (NDT) tăng.

Lúc 8 giờ 25 phút, tại Vietcombank, giá USD giảm 10 đồng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với cùng thời điểm hôm qua, niêm yết ở mức 22.685 - 22.915 VND/USD (mua vào - bán ra).

Giá đồng NDT tại Vietcombank tăng 15 đồng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với cùng thời điểm hôm qua, niêm yết ở mức 3.454 - 3.599 VND/NDT (mua vào - bán ra).

Tại Vietinbank, giá USD được niêm yết ở mức 22.695 - 22.915 VND/USD (mua vào - bán ra), giảm 30 đồng ở chiều mua vào và 20 chiều bán ra so với cùng thời điểm hôm qua.

Giá NDT tại ngân hàng này được niêm yết ở mức 3.486 - 3.596 VND/NDT (mua vào - bán ra), tăng 4 đồng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với cùng thời điểm qua.

Tại BIDV, giá đồng bạc xanh được niêm yết ở mức 22.715 - 22.915 VND/USD (mua vào - bán ra), giảm 10 đồng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với cùng thời điểm hôm qua.

Giá đồng NDT tại BIDV được điều chỉnh ở mức 3.475 - 3.577 VND/NDT (mua vào - bán ra), tăng 4 đồng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với cùng thời điểm qua.

theo TTXVN