Theo Ngân hàng Nhà nước, thông tư này soạn thảo nhằm đảm bảo đầy đủ và hoàn thiện cơ sở pháp lý đối với hoạt động đổi tiền của nước có chung biên giới, tăng cường hiệu quả công tác quản lý ngoại hối tại khu vực biên giới.

Sẽ có thông tư về hoạt động đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới
Thông tư đưa ra các quy định hướng tới sự phù hợp với mục tiêu, định hướng điều hành chính sách tiền tệ, ngoại hối và yêu cầu thực tiễn. Ảnh: T.L
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước làm rõ về tiền ảo, tiền điện tử, tiền kỹ thuật số Sẽ có một số thay đổi về cho vay của ngân hàng đối với khách hàng

Theo đó, thông tư đưa ra các quy định hướng đến việc đảm bảo quản lý, giám sát nhà nước đối với hoạt động đổi ngoại tệ nói chung, đặc biệt là hoạt động đổi tiền của nước có chung biên giới, tập trung về một đầu mối kiểm soát qua các tổ chức tín dụng.

Dự thảo thông tư xây dựng các quy định về hoạt động đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới tương tự như các quy định đối với hoạt động của các đại lý đổi ngoại tệ trong nước và phù hợp với đặc thù của hoạt động đổi tiền ở các tỉnh biên giới.

Dự thảo thông tư gồm một số nội dung chính như sau:

1. Quy định nguyên tắc hoạt động của đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới

Dự thảo quy định đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới chỉ được dùng đồng Việt Nam mua tiền của nước có chung biên giới.

2. Quy định thời hạn bán, mức tồn quỹ tiền của nước có chung biên giới

Đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới phải bán toàn bộ số tiền của nước có chung biên giới mua được (ngoài số tiền tồn quỹ được để lại) cho tổ chức tín dụng ủy quyền vào cuối mỗi ngày làm việc.

3. Quy định trách nhiệm đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới trong việc niêm yết, thông báo công khai tỷ giá mua, bán; chế độ ghi chép hóa đơn mua, bán tiền của nước có chung biên giới; chấp hành các quy định trong hợp đồng đại lý; trách nhiệm khi phát hiện tiền giả, không có giá trị lưu hành…

4. Quy định trách nhiệm của tổ chức tín dụng ủy quyền trong việc xem xét ký hợp đồng đại lý, tổ chức đào tạo, tập huấn cũng như quản lý, theo dõi, kiểm tra, kiểm soát hoạt động của các đại lý.

5. Quy định trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh biên giới trong việc cấp/ cấp lại/điều chỉnh/gia hạn/thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới; hướng dẫn tổ chức tín dụng ủy quyền và các tổ chức kinh tế trên địa bàn, thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động đổi tiền của nước có chung biên giới của các đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới./.