Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết, trên cơ sở nghiên cứu thực tiễn phát sinh trong quá trình hoạt động của tổ chức tín dụng (TCTD), NHNN thấy rằng cần sửa đổi, bổ sung một số văn bản nhằm góp phần hỗ trợ tổ chức hoạt động của TCTD là ngân hàng liên doanh.

Sẽ sửa đổi các văn bản về quy trình giấy phép của các ngân hàng
Sẽ sửa đổi các văn bản về quy trình giấy phép của các ngân hàng. Ảnh: T.L
Cho phép xử lý “từ sớm, từ xa” khi ngân hàng khó khăn Cần có các quy định về tín dụng xanh

Đó là Thông tư số 40/2011/TT-NHNN ngày 15/12/2011 của Thống đốc NHNN quy định về việc cấp Giấy phép và tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng tại Việt Nam. Văn bản khác là Thông tư số 50/2018/TT-NHNN ngày 31/12/2018 của Thống đốc NHNN quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận một số nội dung thay đổi của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Mục đích, quan điểm trong việc sửa đổi các văn bản trên là hướng dẫn chi tiết Luật Các TCTD. Theo quy định tại Luật Các TCTD, thành viên góp vốn của TCTD là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên phải là pháp nhân và NHNN quy định cụ thể điều kiện nhận chuyển nhượng phần vốn góp, mua lại vốn góp của TCTD.

Ngoài ra, việc sửa đổi cũng hướng đến đảm bảo phù hợp với thực tiễn hoạt động của TCTD. Trên cơ sở thực tiễn phát sinh từ tổ chức, hoạt động của TCTD./.