Thứ hai 05/06/2023 10:42 | Hotline: 0965 199 586 | Email: thoibaotaichinh@mof.gov.vn
Thời tiết: Hà Nội 31°C
Ninh Bình 32°C
Quảng Ninh 34°C
Thừa Thiên Huế 32°C
TP Hồ Chí Minh 30°C
Đà Nẵng 33°C
VNI: 1,100.43 - 9.59 (0.88%)
KL: 327,006,800 (CP) GT: 5,914,913 (tỷ)
190 92 130 Đóng cửa
VN30: 0.00 - 0 (0%)
KL: 0 (CP) GT: 0 (tỷ)
0 0 0 KL liên tục
HNX: 227.56 - 1.53 (0.68%)
KL: 41,047,951 (CP) GT: 632,644 (tỷ)
87 223 63 KL liên tục
HN30: 420.66 - 0.98 (0.23%)
KL: 22,185,300 (CP) GT: 428,416 (tỷ)
11 6 5 KL liên tục
UPCOM: 84.46 - 0.49 (0.59%)
KL: 28,128,033 (CP) GT: 359,669 (tỷ)
149 750 116 KL liên tục
ket noi lien thong du lieu thue hai quan de ho tro nguoi dan doanh nghiep
kinh te kho khan thu ngan sach sut giam so voi cung ky
bo tai chinh de xuat chinh sach khuyen khich nguoi dan doanh nghiep tham gia dich vu cong truc tuyen
can nhung giai phap vuot tien le ho tro doanh nghiep
bo tai chinh de xuat giam toi 50 nhieu khoan thu phi le phi
giam thue la can thiet nhung van can them giai phap de ho tro doanh nghiep
muc thu phi bao ve moi truong doi voi dau tho la 100000 dongtan
closely inspect to restructure state budget and debt
muc luong can bo cong chuc hien nay kha thap
tam ly khong lam thi khong sai la dien bien can tro nghiem trong su phat trien
tinh trang can bo cong chuc ne tranh trach nhiem gan day nang hon

Mới nhất | Đọc nhiều

Hải quan Thanh Hóa: Tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, tăng nguồn thu ngân sách
Tiền Giang: Đứng trong top đầu cả nước về tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư cao
Inforgraphics: Ba cách tra cứu lịch cắt điện nhanh chóng, chính xác
Nestlé Việt Nam sát cánh cùng các tỉnh, thành phố phía Nam phòng chống dịch