Thứ tư 01/02/2023 23:14 | Hotline: 0965 199 586 | Email: thoibaotaichinh@mof.gov.vn
Thời tiết: Hà Nội 20°C
Ninh Bình 20°C
Quảng Ninh 19°C
Thừa Thiên Huế 21°C
TP Hồ Chí Minh 28°C
Đà Nẵng 23°C
VNI: 1,075.97 - -35.21 (-3.17%)
KL: 1,029,897,286 (CP) GT: 17,623,402 (tỷ)
81 56 280 Đóng cửa
VN30: 1,088.09 - -36.98 (-3.29%)
KL: 285,537,600 (CP) GT: 6,710,216 (tỷ)
7 0 23 Đóng cửa
HNX: 216.01 - -6.42 (-2.89%)
KL: 131,860,045 (CP) GT: 1,956,948 (tỷ)
49 213 111 Đóng cửa
HN30: 367.83 - -19.74 (-5.09%)
KL: 89,941,600 (CP) GT: 1,557,062 (tỷ)
3 5 14 Đóng cửa
UPCOM: 74.93 - -0.90 (-1.19%)
KL: 53,463,100 (CP) GT: 662,349 (tỷ)
124 701 182 Đóng cửa
dia phuong chi duoc phep vay no cong trong han muc
gia ca dip tet nam trong du tinh cua co quan quan ly
theo sat thi truong de chu dong dieu hanh gia nhung ngay sau tet
thi truong on dinh ngay mung 1 tet
tai chinh quoc gia ben vung niem tin cho hanh trinh moi
thi truong ngay 30 tet khong co bien dong bat thuong ve gia
bo truong ho duc phoc nganh tai chinh dieu hanh chinh sach tai khoa giu vung on dinh kinh te vi mo
uu tien bo tri kinh phi thuc hien an sinh xa hoi
bo tai chinh yeu cau toan nganh don tet lanh manh an toan tiet kiem
khong qua lo ngai ap luc lam phat

Mới nhất | Đọc nhiều

Nhiều doanh nghiệp ngành thép báo lỗ quý thứ 2 liên tiếp
Nestlé Việt Nam sát cánh cùng các tỉnh, thành phố phía Nam phòng chống dịch