SHB

(Ảnh: SHB)

Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) vừa tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông lần thứ 23 với nhiều nội dung được thông qua như: trả cổ tức 7% bằng cổ phiếu, phát hành trên 162 triệu cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ trên 8.865 tỷ đồng lên trên 10.486 tỷ đồng nhằm thực hiện giao dịch nhận sáp nhập CtyCP Tài chính Viettel – Vinaconex (VVF) và chi trả cổ tức 2014.

Trong đó, SHB phát hành hơn 62 triệu cổ phiếu chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2014 với tỷ lệ 7% bằng nguồn lợi nhuận sau thuế đã trích lập các quỹ đầy đủ và phát hành 100 triệu cổ phiếu để hoán đổi lấy toàn bộ cổ phiếu của Công ty Tài chính VVF.

Báo cáo tại đại hội, ông Nguyễn Văn Lê, Tổng giám đốc SHB cho biết các chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2014 đều tăng so với năm 2013. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.012 tỷ đồng, tổng tài sản đạt 169.035 tỷ đồng, tăng 17,7%. Huy động từ thị trường I tăng 17,8%, đạt 127.353 tỷ đồng. Dư nợ cho vay đạt 104.095 tỷ đồng, tăng 36,1% so với năm 2013. Kết thúc năm 2014 SHB đã lọt vào top 5 ngân hàng TMCP lớn nhất Việt Nam (trừ các ngân hàng có vốn Nhà nước chi phối).

Năm 2015, SHB đặt kế hoạch tăng tổng tài sản hơn 18% lên 200.000 tỷ đồng, vốn điều lệ tăng 18% lên 10.486 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế tăng 10,6% lên 1.120 tỷ đồng...

Trả lời các câu hỏi của cổ đông về xử lý nợ xấu, ban lãnh đạo SHB cho biết, năm 2014, SHB đã tích cực xử lý, giảm nợ xấu xuống 2,02%. Năm 2015, SHB tiếp tục quyết liệt xử lý nợ xấu với mục tiêu tỷ lệ thấp hơn 3%.

Về hiệu quả khi nhận sáp nhập VVF, Chủ tịch HĐQT SHB Đỗ Quang Hiển cho biết, VVF là một trong những công ty tài chính có kết quả hoạt động khá lành mạnh, nợ xấu cơ bản đã được xử lý, lợi thế là có Tập đoàn Viễn thông Viettel hỗ trợ. Chiến lược của SHB là sau khi nhận sáp nhập Công ty VVF sẽ phát triển Công ty này thành Công ty Tài chính tiêu dùng. Đây là một trong những hoạt động dịch vụ đem lại nguồn lợi nhuận lớn cho Ngân hàng. Việc nhận sáp nhập Công ty này sẽ giúp cho SHB có được thế mạnh từ hệ thống khách hàng của Viettel để đẩy mạnh mảng dịch vụ tiêu dùng. Ngoài ra, tổng tài sản của VVF theo đánh giá thì cao hơn mệnh giá của cổ phiếu VVF hiện nay. Vì vậy, việc hoán đổi cổ phiếu VVF – SHB theo tỷ lệ 1:1 là hợp lý.

SHB cũng cho biết, sắp tới Ngân hàng Nhà nước sẽ làm đầu mối tổ chức họp liên ngành để xử lý phương án ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các tổ chức tín dụng nhận sáp nhập trong quá trình tái cơ cấu theo chủ trương của NHNN.

Về định hướng năm 2015, Chủ tịch HĐQT SHB Đỗ Quang Hiển cho biết ngân hàng sẽ thực hiện thành công sáp nhập VFF, đưa hai ngân hàng con tại Lào và Campuchia vào hoạt động ổn định và phát triển. Mục tiêu của SHB năm 2015 là kết thúc 31/12/2015 SHB lọt vào top 3 các ngân hàng TMCP lớn nhất (không kể các ngân hàng có vốn nhà nước chi phối).

Dương An