Theo đó, Tổng cục Thuế sẽ tạm dừng dịch vụ Nộp thuế điện tử trong thời gian từ 12h00 ngày 4/4/2015 (Thứ 7) đến 17h00 ngày 5/4/2015 (Chủ nhật).

Từ 17h00 ngày 5/4/2015, dịch vụ Nộp thuế điện tử sẽ hoạt động bình thường.

Trong thời gian tạm dừng dịch vụ Nộp thuế điện tử, dịch vụ Khai thuế qua mạng vẫn hoạt động bình thường./.

H.L