cn

Chung cư cao tầng là đối tượng phải mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc. Ảnh: T.M

Doanh nghiệp bảo hiểm cần cạnh tranh lành mạnh

Theo nhận định của Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn ( Bộ Công an), số cơ sở chưa mua bảo hiểm cháy, nổ hoặc mua chưa đúng biểu phí, chưa đúng quy định của pháp luật về bảo hiểm cháy nổ bắt buộc là do bộ phận tham mưu giúp việc hoặc người đứng đầu cơ sở thuộc diện mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc chưa nhận thức rõ trách nhiệm của mình trong việc tham gia bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, chưa nắm rõ các quy định của pháp luật quy định về bảo hiểm cháy nổ bắt buộc.

Ngoài ra có những cơ sở chỉ tham gia mua bảo hiểm rủi ro hoặc chỉ tham gia một phần mà không tham gia mua bảo hiểm cho toàn bộ giá trị tài sản, hàng hóa trong cơ sở nhằm mục đích để đối phó hoặc chỉ tham gia một phần theo loại hình bảo hiểm hỏa hoạn hoặc bảo hiểm mọi rủi ro tài sản với mức phí theo thỏa thuận...

Để nâng cao hơn nữa tính tự nguyện và hiệu quả triển khai chính sách về bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, đại diện Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn cho rằng, các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với lực lượng Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn tiến hành tuyên truyền, phổ biến cho người đứng đầu cơ sở thuộc diện phải mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc những quy định của pháp luật về bảo hiểm cháy nổ bắt buộc và những lợi ích của việc mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc khi có cháy, nổ xảy ra. Đồng thời, tuyên truyền, vận động người dân, hộ gia đình, cơ sở không bắt buộc mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc tham gia tự nguyện mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm cần cạnh tranh lành mạnh và thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm cháy nổ bắt buộc; tư vấn cho các cơ sở thuộc diện phải mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc thực hiện đúng quy định của pháp luật về bảo hiểm cháy nổ bắt buộc và tạo điều kiện thuận lợi để hai bên thống nhất, ký kết hợp đồng mua bán bảo hiểm cháy nổ bắt buộc nhanh, thuận tiện; rút ngắn thời gian, giảm tối đa thủ tục, hồ sơ bồi thường bảo hiểm đối với các cơ sở bị cháy, nổ để tránh gây tâm lý lo ngại trong việc mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc.

Ngoài ra, người đứng đầu cơ sở thuộc diện phải mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc phải thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về việc mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc (mua đúng loại hình bảo hiểm cháy nổ bắt buộc; mua đúng biểu phí và giá trị tài sản của mình); phối hợp với các đơn vị kinh doanh bảo hiểm, cơ quan quản lý nhà nước kịp thời phát hiện, góp ý những sơ hở, thiếu sót đối với các quy định về bảo hiểm cháy nổ bắt buộc để kịp thời đề xuất, điều chỉnh cho phù hợp với sự phát triển của xã hội.

Tăng cường thanh tra, xử lý các hành vi vi phạm

Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn cho biết, để tăng cường hiệu quả triển khai bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, trong thời gian tới Bộ Tài chính sẽ chủ trì, phối hợp với Bộ Công an tham mưu cho Chính phủ sửa đổi Nghị định số 23/2018/NĐ-CP ngày 23/2/2018 quy định về bảo hiểm cháy nổ bắt buộc để phù hợp với sự thay đổi của văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Với vai trò được giao là cơ quan quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy và bảo hiểm, Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn và Cục Quản lý giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) sẽ tăng cường phối hợp.

Đồng thời, tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn các quy định của pháp luật về bảo hiểm cháy nổ bắt buộc; tổ chức thanh tra, kiểm tra đối với các đơn vị kinh doanh bảo hiểm, các cơ sở thuộc diện phải mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc; phối hợp chặt chẽ với Hiệp hội Bảo hiểm để kịp thời đề xuất cơ quan có thẩm quyền ban hành chính sách về bảo hiểm cháy nổ bắt buộc phù hợp, hiệu quả; thường xuyên cập nhật, rà soát, bổ sung quy định và hướng dẫn nghiệp vụ kinh doanh bảo hiểm cháy nổ bắt buộc đối với các đơn vị kinh doanh bảo hiểm.

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm cho biết thêm, thời gian tới sẽ tiếp tục phối hợp hướng dẫn, giải đáp khó khăn vướng mắc của địa phương, doanh nghiệp bảo hiểm, cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ trong triển khai thực hiện những quy định của pháp luật có liên quan đến việc thực hiện bảo hiểm cháy nổ bắt buộc.

Ngoài ra, cơ quan này sẽ tiếp tục phối hợp với Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn trong việc kiểm tra việc thực hiện bảo hiểm cháy nổ bắt buộc tại các cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ./.

Hồng Quyên