Tăng lương tối thiểu vùng cho người lao động từ 1/7/2022 Tăng lương tối thiểu có thể tăng tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế Tăng lương tối thiểu, không được xóa bỏ hoặc cắt giảm chế độ tiền lương khi lao động làm thêm giờ

Từ ngày 1/7/2022 mức lương tối thiểu vùng được điều chỉnh tăng thêm 6% so với mức lương hiện hành, theo Nghị định 38/2022/NĐ-CP của Chính phủ.

Tăng lương tối thiểu vùng, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa là 23,4 triệu đồng
Ảnh minh họa

Theo đó, mức lương tối thiểu tháng quy định theo 4 vùng như sau: vùng I tăng 260.000 đồng, từ 4.420.000 đồng/tháng lên 4.680.000 đồng/tháng; vùng II tăng 240.000 đồng, từ 3.920.000 đồng/tháng lên 4.160.000 đồng/tháng; vùng III tăng 210.000 đồng từ 3.430.000 đồng/tháng lên 3.640.000 đồng/tháng; vùng IV tăng 180.000 đồng từ 3.070.000 đồng/tháng lên 3.250.000 đồng/tháng.

Theo Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, khi lương tối thiểu vùng tăng thì mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa của người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định cũng có sự gia tăng.

Luật Việc làm 2013 quy định, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 6 tháng liền kề trước khi thất nghiệp, nhưng tối đa không quá 5 lần mức lương cơ sở đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, hoặc không quá 5 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật Lao động đối với người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định tại thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

Như vậy, khi lương tối thiểu vùng tăng thì mức hưởng tối đa 5 lần mức lương tối thiểu vùng khi nhận trợ cấp thất nghiệp cũng tương ứng tăng theo. Trong đó, vùng I là 23,4 triệu đồng; vùng II là 20,8 triệu đồng; vùng III là 18,2 triệu đồng; vùng IV là 16,25 triệu đồng.