Năm 2022 giải ngân được 52.969 tỷ đồng, đạt 96,2% kế hoạch

Theo ông Bùi Quang Thái, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Đầu tư Bộ Giao thông vận tải (GTVT), trên cơ sở kế hoạch vốn được Thủ tướng Chính phủ giao trong năm 2023 (94.161 tỷ đồng), ngay từ đầu năm, Bộ GTVT đã ban hành ngay chỉ thị đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công và kịp thời giao chi tiết đợt 1 cho các dự án đầy đủ thủ tục với tổng số vốn 94.135 tỷ đồng (đạt 99,97%). Trong đó, nguồn vốn nước ngoài đã được giao 100% kế hoạch (4.958 tỷ đồng). Vốn trong nước đã giao 89.177, đạt 99,97% kế hoạch.

Còn lại hơn 26 tỷ đồng kế hoạch được giao từ nguồn thu xử lý sắp xếp nhà đất cho các bộ, cơ quan trung ương do không có kế hoạch trung hạn, không bảo đảm điều kiện giao kế hoạch năm nên chưa thể phân bổ chi tiết và cần báo cáo cấp có thẩm quyền hướng dẫn thủ tục phân bổ kế hoạch.

Trong tổng số vốn đã phân khai, các chủ đầu tư/ban quản lý dự án (QLDA) thuộc bộ được giao 86.094 tỷ đồng (chiếm 91,5%); các chủ đầu tư khác (VEC, các tổng công ty, sở GTVT các tỉnh…) được giao 8.040 tỷ đồng (chiếm 8,5%).

Thi công cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2 đoạn Vũng Áng (Hà Tĩnh) - Bùng (Quảng Bình).  			       Ảnh: Văn Phạm
Thi công cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2 đoạn Vũng Áng (Hà Tĩnh) - Bùng (Quảng Bình). Ảnh: Văn Phạm

Theo nhóm dự án, các dự án cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 1 được giao 17.889 tỷ đồng (chiếm 19% kế hoạch vốn được giao); Các dự án cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2 được giao 45.266 tỷ đồng (chiếm 48%); Các dự án ODA được giao 7.784 tỷ đồng (chiếm 8,3%); Các dự án trọng điểm, cấp bách được giao 2.259 tỷ đồng (chiếm 2,4%); Các dự án giao thông trong nước còn lại được giao 20.977 (chiếm 22,3%).

Trên cơ sở kế hoạch vốn được giao, đến nay, khối lượng giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 của Bộ GTVT đã đạt 1.700 tỷ đồng, đạt 1,81%. Mức giải ngân này cao hơn so với cùng kỳ năm 2022 giải ngân được 761 tỷ đồng, đạt 1,38%.

Chia sẻ thêm về kết quả giải ngân năm 2022 của Bộ GTVT, ông Thái cho biết, theo số liệu thống kê, dự kiến năm 2022 giải ngân được 52.969 tỷ đồng, đạt 96,2% kế hoạch được giao.

Kết quả giải ngân năm 2022 của Bộ GTVT đảm bảo mục tiêu giải ngân tối thiểu 95% kế hoạch được giao theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, cao hơn mức bình quân cả nước (khoảng 92,7%) và kết quả giải ngân năm 2021 (đạt 93,7%).

Giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của năm 2023

Theo Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng, Bộ GTVT cho biết sẽ quyết liệt triển khai kế hoạch đầu tư công và các công trình giao thông trọng điểm năm 2023. Trong đó, sẽ tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023; đẩy mạnh tiến độ giải ngân kế hoạch đầu tư công ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cũng yêu cầu các chủ đầu tư, ban QLDA phân công trách nhiệm cụ thể từng lãnh đạo đơn vị theo dõi tiến độ thực hiện của từng dự án, báo cáo về Bộ qua Cục Quản lý đầu tư xây dựng và Vụ Kế hoạch - Đầu tư để theo dõi, chỉ đạo.

Đẩy nhanh hoàn thiện thủ tục thanh toán với Kho bạc Nhà nước khi có khối lượng được nghiệm thu; kịp thời thực hiện ghi thu, ghi chi vốn ODA và vay ưu đãi đã thực hiện với Kho bạc Nhà nước; xử lý nghiêm cán bộ, phòng, ban không tuân thủ quy trình giải ngân, gây khó khăn cho đơn vị khi làm thủ tục thanh toán.

Các đơn vị thuộc Bộ Giao thông vận tải giải ngân 98% kế hoạch

Trong tổng số vốn giải ngân năm 2022, nhóm các chủ đầu tư/ban quản lý dự án (QLDA): các đơn vị thuộc bộ giải ngân 47.089 tỷ đồng (đạt 98%). Các đơn vị khác (VEC, các tổng công ty, sở Giao thông vận tải các tỉnh…) giải ngân 5.879 tỷ đồng (đạt 83,9%).

Đối với các chủ đầu tư/ban QLDA thuộc bộ, có 14/20 đơn vị có tỷ lệ giải ngân trên 95%, 1/20 đơn vị có tỷ lệ giải ngân nhỏ hơn 95% nhưng cao hơn mức bình quân cả nước (khoảng 92,7%) là Ban QLDA Mỹ Thuận…

Các chủ đầu tư, ban QLDA cũng được yêu cầu lập kế hoạch giải ngân chi tiết theo từng tháng, quý, xác định “đường găng” giải ngân đối với từng dự án, báo cáo qua Vụ Kế hoạch - Đầu tư (Bộ GTVT) trong tháng 1/2023 làm cơ sở điều hành và đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch của đơn vị.

Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án đầu tư các dự án khởi công mới; đẩy nhanh tiến độ công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu, tư vấn; thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán; thủ tục quyết toán các dự án; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hiện trường, đôn đốc các nhà thầu, tư vấn đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án đang triển khai bảo đảm tiến độ, chất lượng yêu cầu.

Thường xuyên rà soát, cập nhật kế hoạch thực hiện - giải ngân của từng dự án/gói thầu để kịp thời phát hiện khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, đề xuất biện pháp xử lý; thực hiện công tác báo cáo giải ngân đúng thời hạn, số liệu báo cáo phải chính xác, trung thực.

Đặc biệt quan tâm đến việc bảo đảm chất lượng công trình, coi việc bảo đảm chất lượng là ưu tiên hàng đầu ngay từ khâu chuẩn bị đầu tư, thiết kế, dự toán và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm chất lượng, tiến độ dự án.

Giải ngân tối đa nguồn vốn kế hoạch được giao năm 2023, phấn đấu đạt mục tiêu theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1513/2022 về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023.