Tất cả các tuyến đường cao tốc Việt Nam sẽ được quản lý theo hệ thống giao thông thông minh (ITS).

Trước mắt sẽ triển khai hệ thống ITS khu vực Hà Nội. Với hệ thống này, những người chỉ huy giao thông chỉ ngồi ở Trung tâm chỉ huy nhưng vẫn biết được hoạt động của hệ thống giao thông trên toàn tuyến qua hệ thống camera. Hệ thống nhận dạng xe biết cả tình trạng xe chạy tự động báo về Trung tâm qua camera ở các trạm, ngay cả khi lái xe trả tiền không lấy vé cũng sẽ báo về Trung tâm. Với hệ thống này sẽ hạn chế tối đa việc cố tình không lấy vé. Mọi hoạt động giám sát cũng sẽ lưu vào camera.

Cũng theo ông Trần Quốc Việt, hiện nay 3 Bộ: Tài chính, Kế hoạch – Đầu tư, Giao thông – Vận tải đã thống nhất được về cơ chế huy động vốn cúa VEC. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng vì VEC là một doanh nghiệp đặc thù quản lý cho Nhà nước, chỉ đứng ra thay Nhà nước thu phí rồi đầu tư lại cho các tuyến đường cao tốc chỉ gainhf một phần nhỏ để chi cho các bộ phận quản lý thu phí.

Trí Dũng