Mục đích phát hành nhằm tăng vốn, tỷ lệ thực hiện 25:2 (cổ đông sở hữu 25 cổ phiếu được nhận 2 cổ phiếu mới). Với khoảng 619 triệu cổ phần đang lưu hành, dự kiến TCH phải chào bán thêm 49,5 triệu cổ phần mới.

Trên thị trường, thị giá TCH đang trong xu hướng tăng mạnh. Chốt phiên giao dịch đầu tiên của năm 2022, cổ phiếu TCH có giá 28.100 đồng/cổ phiếu.

TCH thông qua kế hoạch phát hành để tăng vốn điều lệ năm 2022
Ảnh minh họa

Mới đây, TCH cũng vừa thông qua Nghị quyết về việc chuyển nhượng toàn bộ gần 106,5 triệu cổ phần thuộc sở hữu tại Công ty cổ phần Xây dựng Đại Thịnh Vượng, tương ứng 99,99% vốn điều lệ. Bên nhận chuyển nhượng là Tập đoàn Bất động sản CRV - cũng là công ty con của TCH với tỷ lệ lợi ích của TCH tại đây là 60,33%, tỷ lệ quyền biểu quyết là 81,67% (tính đến 30/9). Như vậy sau khi hoàn tất, TCH sẽ không nắm giữ trực tiếp cổ phần tại Công ty cổ phần Xây dựng Đại Thịnh Vượng.

Mục đích của giao dịch chuyển nhượng này là để nâng cao hiệu quả phát triển các dự án bất động sản hướng tới cung cấp các dịch vụ quản lý vận hành. TCH định hướng tổ chức việc đầu tư dự án thông qua chuyển nhượng các dự án bất động sản (hoặc công ty dự án) cho công ty con là CRV để tập trung phát triển và xây dựng thương hiệu bất động sản./.