Cũng trong tháng 1/2015, HNX chào đón hai doanh nghiệp mới lên niêm yết là CtyCP Bao bì Dầu khí Việt Nam (mã Ck: PBP) và CtyCP Tập đoàn Tiến Bộ (mã Ck: TTB), góp phần nâng tổng số doanh nghiệp niêm yết trên HNX lên 367 doanh nghiệp. Tổng khối lượng niêm yết đạt xấp xỉ 9.395 cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị niêm yết đạt xấp xỉ 93.951 tỷ đồng.

HNX cho biết thêm, các chỉ số khác trong bộ chỉ số HNX tăng trưởng khá ổn định: chỉ số HNX30TRI tăng 4,22 điểm (2,31%), đạt 186,6 điểm; chỉ số HNX Large Cap đạt 125,63 điểm, tăng 4,91 điểm (4,07%); chỉ số HNX Mid/Small Cap đạt 140,67 điểm, tăng 0,69 điểm (2,62%). Ba chỉ số ngành đều tăng điểm, trong đó chỉ số ngành Tài chính có mức tăng nhiều nhất, tăng 7,81 điểm (6,33%), dừng tại mức 131,1 điểm; chỉ số ngành Xây dựng tăng 3,65 điểm (2,75%) đạt 136,31 điểm; và chỉ số ngành Công nghiệp tăng 1,33 điểm (0,93%), đạt 144,76 điểm.

Tuy nhiên, thanh khoản toàn thị trường lại giảm đáng kể so với tháng trước, tổng khối lượng giao dịch đạt 1.068 triệu cổ phiếu, giá trị giao dịch tương ứng đạt 13.532 tỷ đồng, tính bình quân khối lượng giao dịch đạt 53,39 triệu cổ phiếu/phiên, giá trị giao dịch bình quân đạt 676,6 tỷ đồng/phiên (giảm 8,87% về khối lượng giao dịch và giảm 14,26% về giá trị giao dịch so với tháng trước). Giao dịch của nhóm 10 cổ phiếu có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường, đạt 177,7 triệu cổ phiếu, chiếm 16,64% khối lượng giao dịch toàn thị trường.

5 cổ phiếu được giao dịch nhiều nhất trên HNX trong tháng 1/2015

Mã CK

Khối lượng giao dịch
(cổ phiếu)

Giá trị giao dịch
(đồng)

Tỷ lệ khối lượng giao dịch
(%)

Tỷ lệ giá trị giao dịch
(%)

KLF

186.366.883

2.087.528.334.800

17,45

15,43

SHB

102.513.292

908.233.201.700

9,60

6,71

SCR

97.840.262

850.191.130.000

9,16

6,28

PVX

58.820.794

294.506.665.000

5,51

2,18

PVS

42.768.683

1.170.771.624.300

4,01

8,65

Xét về giá cổ phiếu, số lượng cổ phiếu giảm giá giành thế áp đảo với 168 cổ phiếu (chiếm 45,78% tổng số lượng cổ phiếu niêm yết trên thị trường), còn lại 158 cổ phiếu tăng giá và 41 cổ phiếu đứng giá.

5 cổ phiếu tăng giá mạnh nhất trên HNX trong tháng 1/2015

Mã CK

Giá đóng cửa ngày 31/12/2014
ồng/CP)

Giá đóng cửa ngày 30/1/2014
ồng/CP)

Chênh lệch
ồng/CP)

Tỷ lệ chênh lệch
(%)

PIV

7.100

13.900

6.800

95,77

VE1

4.000

6.600

2.600

65,00

BHT

4.200

6.900

2.700

64,29

KSQ

7.700

11.600

3.900

50,65

TV3

20.500

30.000

9.500

46,34

Tháng này, nhà đầu tư nước ngoài (NĐTNN) giao dịch khá khiêm tốn. NĐTNN thực hiện chuyển nhượng tổng cộng 34,49 triệu cổ phiếu, tương ứng với giá trị giao dịch đạt 733,33 tỷ đồng. Trong đó, giao dịch bán ra chiếm ưu thế với 17,74 triệu cổ phiếu, còn lại 16,75 triệu cổ phiếu được mua vào. NĐTNN mua vào tổng cộng 184 mã cổ phiếu, trong đó dẫn đầu là các mã KLS (3,76 triệu cổ phiếu), VCG (2,48 triệu cổ phiếu), SHB (1,68 triệu cổ phiếu), SHS (1,67 triệu cổ phiếu) và PVS (1,08 triệu cổ phiếu).

Ngược lại, giao dịch bán ra được thực hiện thông qua 174 mã cổ phiếu, tập trung chủ yếu đối với các mã DBC (7,42 triệu cổ phiếu), PVS (2,7 triệu cổ phiếu), NTP (2,63 triệu cổ phiếu), SHB (753.931 cổ phiếu) và LAS (360.000 cổ phiếu)./.

Duy Thái