dat dai

Đất đai là lĩnh vực có nhiều khiếu kiện. Ảnh: ĐT

Từ đầu năm đến nay, Thanh tra Hà Nội đã thực hiện 232 cuộc thanh tra hành chính; đã kết luận 145 cuộc.

Nội dung tập trung vào thanh tra trách nhiệm của các đơn vị trong việc thực hiện công tác quản lý nhà nước trong các lĩnh vực: quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai, giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng, tài chính ngân sách, mua sắm tài sản; thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng…

Qua thanh tra hành chính đã phát hiện sai phạm 159,8 tỷ đồng và 3,8 ha đất, trong đó kiến nghị thu hồi 149,8 tỷ đồng và 3,8 ha đất; kiến nghị xử lý khác 10 tỷ đồng; Kiến nghị xử lý trách nhiệm đối với 29 tập thể và 39 cá nhân do thiếu trách nhiệm, buông lỏng công tác quản lý dẫn đến sai phạm.

Thanh tra Hà Nội cũng đã tập trung thanh tra chuyên ngành đối với những lĩnh vực được dư luận xã hội quan tâm như: công tác quản lý nhà nước về chống lấn chiếm đất đai, xử lý vi phạm trật tự xây dựng; kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về đo lường chất lượng và sở hữu công nghiệp đối với xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng; kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ, an toàn thực phẩm…

Qua thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, đã phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm, xử phạt vi phạm hành chính 42,3 tỷ đồng.

Dự kiến 3 tháng cuối năm, Hà Nội sẽ tập trung thanh tra chuyên đề việc chấp hành pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo; Tăng cường việc theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, tổ chức thực hiện các kết luận thanh tra và văn bản chỉ đạo xử lý sau thanh tra để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra./.

Trung Ninh