Để thực hiện tốt thông tư này, thời gian qua Chi cục đã tổ chức tập huấn cho 13 doanh nghiệp đầu mối lớn như: Công ty xăng dầu khu vực 2, Công ty Thanh Lễ … với các nội dung về qui định thủ tục hải quan đối với xăng dầu xuất nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu, nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất và pha chế, xuất khẩu xăng dầu. Qua đó, khắc phục những hạn chế trong công tác quản lý, gỡ bỏ những thủ tục nặng về hành chính, đưa ra những giải pháp giúp quá trình xuất nhập khẩu xăng dầu của doanh nghiệp được thông suốt.

“Trong quá trình thực hiện thông tư 139, chúng tôi thường xuyên tiếp xúc doanh nghiệp, cán bộ các đội và công chức thường xuyên gặp gỡ doanh nghiệp, nếu có vấn đề gì vướng mắc mà thuộc thẩm quyền thì chúng tôi giải quyết ngay, nếu vượt thẩm quyền thì chúng tôi đề đạt ngay lên cấp trên giải quyết. Thông tư 139 đã rất rạch ròi ra tất cả các công việc , cụ thể hóa kể cả hàng tạm nhập tái xuất, tạo điều kiện cho hải quan và doanh nghiệp làm tốt hơn. Tới đây chúng tôi tiếp tục gặp gỡ doanh nghiệp để xem có gì vướng mắc cần phải tháo gỡ” . Ông Nguyễn Ánh Hồng, Phó Chi cục Trưởng Chi cục Hải quan khu vực 3 cho biết.

Trong năm qua Chi cục Hải quan khu vực 3 đã thu nộp cho ngân sách nhà nước 17.630 tỷ đồng, đạt 111% kế hoạch, riêng thu từ xăng dầu là hơn 10.000 tỷ đồng./.

Tài Tâm (theo VOV)