acca

Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai và Chủ tịch toàn cầu ACCA Martin Turner trao chứng chỉ cho các học viên. Ảnh: Hải Anh

Đây là hoạt động hợp tác thiết thực, chặt chẽ giữa Bộ Tài chính và ACCA, trong việc hợp tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực kế toán, kiểm toán, đáp ứng yêu cầu phát triển của nền kinh tế Việt Nam...

Từ trên 100 học viên và 11 hội viên vào đầu năm 2002, đến nay ACCA đã có hơn 7.800 học viên và 700 hội viên, tại Việt Nam.

Từ năm 2003 đến nay, Bộ Tài chính và ACCA đã hợp tác trong việc phối hợp tổ chức thi cấp chứng chỉ Kiểm toán viên cấp nhà nước.

ACCA cũng đã có những tham vấn cho Bộ Tài chính, trong việc xây dựng chính sách liên quan đến các Luật Kế toán, Kiểm toán sửa đổi và hoàn thiện các chuẩn mực kế toán, kiểm toán theo thông lệ quốc tế, áp dụng phù hợp với điều kiện nền kinh tế Việt Nam.

Bộ Tài chính và ACCA đã hợp tác tổ chức nhiều hội nghị chuyên đề về nâng cao chất lượng kế toán, kiểm toán, tài chính công; đào tạo nâng cao trình độ nguồn nhân lực kế toán kiểm toán cho Bộ Tài chính.

ACCA đã kết nối hợp tác giữa Bộ Tài chính với các tổ chức hội nghề nghiệp quốc tế hoạt động trong lĩnh vực kế toán kiểm toán...

Nhân dịp này, ACCA cũng trao Chứng nhận Tổ chức/Doanh nghiệp đối tác của ACCA cho Kiểm toán Nhà nước, công ty Bel Việt Nam, DHL, Liberty Việt Nam, Maersk Việt Nam và VNG.

Theo đó, khi đăng ký theo học chương trình ACCA, nhân viên của tổ chức, doanh nghiệp hợp tác của ACCA sẽ nhận ưu đãi từ ACCA, trong quá trình học và hướng nghiệp…

Chứng nhận hội viên ACCA là một chứng chỉ nghề nghiệp có giá trị công nhận trình độ hành nghề của kiểm toán viên và có thể coi như là tấm "hộ chiếu" quốc tế về chuyên môn trong lĩnh vực tài chính – kế toán, hành nghề trên toàn cầu.

Hải Anh