bộ trưởng đinh tiến dũng

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng chúc mừng Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ BIDV - MetLife chính thức đi vào hoạt động, đồng thời tin tưởng trong thời gian tới, hoạt động của Công ty BIDV-Metlife sẽ đạt nhiều kết quả tốt, mang lại lợi ích cho cả MetLife và BIDV.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho rằng, việc có thêm nhân tố mới như MetLife tham gia vào thị trường góp phần làm phong phú thêm các kênh lựa chọn, đầu tư cho người dân, tăng tính năng động, cạnh tranh, thúc đẩy sự phát triển của toàn ngành bảo hiểm nhân thọ của Việt Nam.

Bộ trưởng kỳ vọng BIDV-MetLife sẽ góp phần tích cực vào việc phát triển ngành Bảo hiểm nhân thọ Việt Nam nói riêng và quan hệ hợp tác Việt – Mỹ nói chung.

Bộ trưởng cho biết, Việt Nam sẽ tổ chức Hội nghị Xúc tiến Đầu tư của Việt Nam tại Hoa Kỳ vào đầu năm 2015. Do đó, Bộ trưởng tin tưởng, mạng lưới mối quan hệ rộng rãi của MetLife có thể giúp Bộ Tài chính trong việc thu hút các nhà đầu tư Hoa Kỳ có quan tâm tới môi trường đầu tư tại Việt Nam.

Ông Chris Townsend đã bày tỏ cảm ơn Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng về những thông tin triển vọng của thị trưởng bảo hiểm, thị trường tài chính của Việt Nam.

Ông Chris Townsend cũng thông tin về kế hoạch của Công ty liên doanh BIDV-MetLife và hoạt động của công ty nhằm góp phần vào sự phát triển ngành Bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam nói riêng và hợp tác Việt Nam – Hoa Kỳ nói chung, đồng thời xin ý kiến Bộ trưởng về các hoạt động hỗ trợ cho Bộ Tài chính trong việc tăng cường quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ trong lĩnh vực tài chính.

Ông Chris Townsend cũng khẳng định MetLife sẽ đóng góp hết sức mình vào sự thành công của Hội nghị Xúc tiến Đầu tư của Việt Nam tại Hoa Kỳ.

Tiềm năng của thị trường Bảo hiểm Việt Nam:

So sánh với các nước trong khu vực và trên thế giới, thị trường bảo hiểm Việt Nam còn tương đối mới mẻ và có nhiều tiềm năng phát triển.

Cụ thể: Hiện nay, chỉ có khoảng 6% dân số được bảo vệ bởi các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ (5,4 triệu khách hàng/90 triệu người). Bên cạnh đó, doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ trên GDP chỉ đạt 0,96% năm 2013, thấp hơn nhiều so với mức trung bình của thế giới (6,98%) và khu vực (3,43%)

Thị trường chứng khoán Việt Nam đã bước sang giai đoạn phát triển ổn định, là cơ sở cho việc phát triển các dòng sản phẩm bảo hiểm có kết hợp với yếu tố đầu tư như sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị, sản phẩm bảo hiểm hưu trí. Đây là những sản phẩm có tính chất đột phá và giúp duy trì ổn định tốc độ tăng trưởng của lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ.

Tin và ảnh: Đức Minh