họp thủ tướng

Thủ tướng nhấn mạnh phải coi CCHC là một trọng tâm công tác. Ảnh: VGP

Thủ tướng nhấn mạnh, Chính phủ coi CCHC là một trọng tâm trong công tác điều hành. Nghị quyết Đại hội XI của Đảng đã chỉ rõ cải cách thể chế, CCHC trong đó TTHC là một khâu đột phá. Việc chúng ta đang làm không có gì mới, vẫn là quán triệt Nghị quyết của Đảng. Do đó, phải coi đây là một trọng tâm công tác. Từng cán bộ, công chức phải làm hết sức mình với tinh thần phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân.

Nhấn mạnh CCHC là một trong những trọng tâm công tác của Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao, biểu dương sự nỗ lực cố gắng phấn đấu của các bộ, ngành trong quán triệt, nghiêm túc chấp hành, đề cao tinh thần trách nhiệm trong triển khai thực hiện Nghị quyết 19; cho rằng qua thực hiện Nghị quyết, công tác CCTTHC trong lĩnh vực thuế, BHXH đã đạt được những kết quả tích cực, có thể đo đếm được bằng những con số cụ thể, góp phần thiết thực vào nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, tiết kiệm thời gian, công sức, tiền bạc của xã hội, của người dân, doanh nghiệp...

Theo Thủ tướng, vấn đề đặt ra trong công tác CCHC là ở khâu tổ chức thực hiện; phải thực hiện quyết liệt, triệt để; phát huy cao độ ý thức phục vụ, tinh thần trách nhiệm để quyết tâm làm. “Cá nhân nào không đáp ứng được yêu cầu này thì đưa ra khỏi bộ máy, tuyển người khác có đủ năng lực, điều kiện vào làm”.

Thủ tướng yêu cầu, phải quyết tâm thực hiện cho được mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết 19 đặt ra, trong đó có các chỉ tiêu cụ thể về CCTTHC trong lĩnh vực thuế và BHXH.

“Thuế, bảo hiểm xã hội phải giảm mạnh. Lĩnh vực thuế năm 2015 không chỉ giảm xuống 171 giờ mà phải phấn đấu giảm sâu hơn nữa, bởi các nước ASEAN-6 đã tiến lên rất nhiều rồi. Tương tự, bảo hiểm xã hội cũng phải giảm sâu hơn nữa. Chúng ta nói hoàn toàn không phải lạc quan tếu mà chúng ta thấy các mục tiêu đưa ra là khả thi; không phải đầu tư gì lớn mà chỉ đòi hỏi trách nhiệm và nỗ lực, phải thực hiện cho bằng được các mục tiêu, vì đất nước, vì nhân dân”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh đến việc xây dựng quy trình, quy chế cụ thể. Thủ tướng đưa ra ví dụ, “nói quy trình nộp thuế, hoàn thiện quy trình nộp thuế chỉ mấy bước thôi; nếu có quy trình này rồi, cán bộ nào nhũng nhiễu đặt thêm là phải xử lý ngay”.

Với tinh thần quyết liệt, đồng bộ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ, để thực hiện nhiệm vụ chung liên quan đến CCTTHC, trong đó có CCTTHC về thuế, BHXH, nguyên tắc một việc giao cho một cơ quan chủ trì, nhưng không phải là tách rời mà phải có sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng, đồng bộ, hiệu quả giữa các cơ quan liên quan.

Thủ tướng cũng lưu ý thực hiện cải cách, quản lý thông thoáng nhưng cũng phải làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra, đôn đốc, biểu dương, khen thưởng và xử lý nghiêm những sai phạm. Tuy nhiên, thanh tra, kiểm tra cũng phải đơn giản hóa, nhưng vẫn phải bảo đảm quản lý chặt chẽ. Phát huy tốt vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể trong hoạt động giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật.

Cuối cùng, Thủ tướng đề nghị Bộ TT&TT, các cơ quan thông tấn báo chí quan tâm tuyên truyền sâu rộng và hiệu quả hơn nữa công tác CCHC, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh theo hướng vừa để mọi người dân, doanh nghiệp biết chủ trương, chính sách, quy định, đồng thời chỉ rõ nơi nào làm tốt, nơi nào làm chưa tốt để biểu dương, khen thưởng cũng như khắc phục, xử lý kịp thời những hạn chế vướng mắc còn tồn tại.

Theo chinhphu.vn