thủ tướng tiếp
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Kishi Nobuo.
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Kishi Nobuo.
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Kishi Nobuo.
Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Kishi Nobuo phát biểu.
Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Kishi Nobuo phát biểu.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Kishi Nobuo.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Kishi Nobuo.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Kishi Nobuo.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Kishi Nobuo.

Theo TTXVN