Một số khoản thu có tỷ lệ đạt cao như: Thu từ doanh nghiệp nhà nước trung ương đạt 210 tỷ đồng, đạt 148% dự toán pháp lệnh và tăng 15% so với cùng kỳ. Khoản thu này tăng so với cùng kỳ chủ yếu là do số nộp của Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung (gồm nhà máy A Lưới) tăng 40%, Công ty Dịch vụ Điện lực Miền Trung - Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực Miền Trung tăng 21%, Viettel Thừa Thiên Huế - Chi Nhánh Tập Đoàn Công Nghiệp - Viễn Thông Quân Đội tăng 13% so với cùng kỳ.

Thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương ước đạt 195 tỷ đồng, đạt 113% dự toán pháp lệnh Bộ Tài chính giao.

Thừa Thiên Huế: Thu nội địa năm 2021 tăng 70% so với dự toán
Thu ngân sách từ khối doanh nghiệp nhà nước tăng giúp tăng thu ngân sách trên địa bàn. Ảnh: NM.

Ngoài ra, thu từ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài cũng tăng khá cao, ước thu đạt 2.800 tỷ đồng, đạt 145% dự toán pháp lệnh và tăng 13% so với cùng kỳ. Khoản thu này tăng so với cùng kỳ chủ yếu do Công ty TNHH bia có sản lượng năm 2021 tăng 7%, số nộp tăng 8% so cùng kỳ. Một số doanh nghiệp trọng điểm có số nộp tăng so với cùng kỳ, như: Công ty Scavi Huế tăng 286%, Công ty TNHH Hanesbrands Việt Nam Huế tăng 44%.

Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh ước đạt 1.350 tỷ đồng, đạt 147% dự toán pháp lệnh và tăng 12% so với cùng kỳ. Khoản thu này tăng do số nộp từ các doanh nghiệp thủy điện tăng. Cụ thể là Công ty TNHH MTV Thuỷ điện Thượng Lộ tăng 234%, Công ty CP Thuỷ điện Bình Điền tăng 188%, Công ty CP Thủy điện Hương Điền tăng 94%, Công ty CP Thuỷ Điện Tả Trạch tăng 32%.

Thu nhập cá nhân cũng tăng khá cao so với dự toán giao, ước thu đạt 418 tỷ đồng, đạt 190% dự toán pháp lệnh và tăng 22% so với cùng kỳ. Khoản thu này tăng so với cùng kỳ chủ yếu là do biến động giá của thị trường bất động sản trên địa bàn, dẫn đến thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản tăng 137% so với cùng kỳ và chiếm 47% tổng số thu.

Một số khoản thu khác như: Tiền sử dụng đất ước đạt 2.900 tỷ đồng, đạt 363% dự toán pháp lệnh, tăng 31% so với cùng kỳ; lệ phí trước bạ ước đạt 320 tỷ đồng, đạt 152% dự toán pháp lệnh và tăng 32% so với cùng kỳ; thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản ước đạt 80 tỷ đồng, đạt 276% dự toán pháp lệnh và tăng 2% so với cùng kỳ…/.