Theo Ngân hàng Nhà nước (NHNN), thời gian qua, dịch vụ thanh toán của các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán được thực hiện theo Thông tư 46/2014/TT-NHNN ngày 31/12/2014 của Thống đốc NHNN hướng dẫn về dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt.

Sau 8 năm triển khai thực hiện, các quy định tại thông tư đã đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn, góp phần tích cực trong việc thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt trong nền kinh tế.

Tiếp tục hoàn thiện các quy định pháp lý cho hoạt động thanh toán
Tiếp tục hoàn thiện các quy định pháp lý cho hoạt động thanh toán. Ảnh: T.L
Standard Chartered và Allen & Overy ra mắt hướng dẫn quy định thanh toán tại Việt Nam Xây dựng thông tư về bao thanh toán của các ngân hàng

Bên cạnh đó, Thống đốc NHNN cũng đã ban hành Thông tư 38/2019/TT-NHNN ngày 31/12/2019 quy định về việc cung ứng dịch vụ thanh toán không qua tài khoản thanh toán của khách hàng tại doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích.

Tuy nhiên, trước sự phát triển nhanh, mạnh mẽ của công nghệ thông tin và xu hướng hội nhập toàn cầu của nền kinh tế, để đáp ứng nhu cầu của thực tiễn thì cần có các giải pháp chặt chẽ để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, thúc đẩy sự đổi mới và cạnh tranh trong hoạt động thanh toán.

Mục tiêu xây dựng các thông tư hướng dẫn nhằm đảm bảo hướng dẫn đầy đủ, toàn diện nội dung về dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt thuộc phạm vi, thẩm quyền của Ngân hàng Nhà nước.

Ngoài ra, các quy định mới nhằm giải quyết các vướng mắc, khó khăn phát sinh trong thực tiễn đảm bảo phù hợp với pháp luật hiện hành; góp phần phục vụ mục tiêu tài chính toàn diện đến các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa nơi người dân không có tài khoản tại ngân hàng./.