Thông tin từ VNX cho biết, sở này tiếp tục ban hành Quyết định số 36/QĐ-SGDVN về việc khiển trách vi phạm nghĩa vụ báo cáo đối với Công ty cổ phần Chứng khoán BOS.

Theo đó, công ty này bị khiển trách do chậm thực hiện Báo cáo tài chính quý IV/2022, Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại thời điểm 31/12/2022 đã được kiểm toán, Báo cáo thường niên năm 2022, Báo cáo tài chính quý I/2023, Báo cáo danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ các tháng 1 và 3/2023, Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2022 và các tháng 1, 2, 3/2023, vi phạm quy định tại điểm a khoản 2 Điều 29 Quy chế thành viên của VNX, ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-SGDVN ngày 20/1/2022.

Tiếp tục khiển trách Công ty Chứng khoán BOS do chậm báo cáo
Chứng khoán BOS tiếp tục bị khiển trách do chậm báo cáo. Ảnh: Minh họa.

Trước đó, ngày 13/4/2023, VNX cũng đã ban hành Quyết định số 30/QĐ-SGDVN ngày 13/4/2023 về việc khiển trách thành viên giao dịch. Theo đó, Công ty Chứng khoán BOS cũng đã bị khiển trách vì chậm thực hiện nhiều loại báo cáo, vi phạm điểm a khoản 2 Điều 29 Quy chế thành viên của VNX.

Cổ phiếu ART của Chứng khoán BOS hiện đang niêm yết trên HNX nhưng trong diện hạn chế giao dịch. Tại phiên ngày 1/6, cổ phiếu ART đang có giá 1.300 đồng/cổ phiếu./.