Tính đến nay, tổng vốn điều lệ của các công ty tài chính hội viên Hiệp hội Ngân hàng đạt 22.195 tỷ đồng, tăng trên 21% so với tổng vốn điều lệ năm 2020 và chiếm khoảng gần 80% tổng vốn điều lệ của toàn khối các công ty tài chính.

Hiệp hội Ngân hàng hiện có tổng số 74 tổ chức hội viên bao gồm 61 hội viên chính thức, 9 hội viên liên kết và 4 hội viên danh dự.

Nhóm hội viên là các công ty tài chính gồm 12 công ty, trong đó 8 công ty là hội viên chính thức, 4 công ty là hội viên liên kết. Trong đó, công ty đứng đầu về vốn điều lệ là Fe Credit.

Tín dụng giảm trong tháng 9 nhưng vẫn tăng so với cùng kỳ Tăng cường chất lượng thông tin tài chính trên thị trường chứng khoán VPBank và Mastercard phối hợp ra mắt chương trình thẻ tín dụng với các ưu đãi đặc quyền
Tín dụng các công ty tài chính không tăng trưởng so với năm 2020
Hiệp hội Ngân hàng hiện có tổng số 74 tổ chức hội viên

Tổng tài sản các công ty tài chính hội viên (ngoại trừ công ty tài chính Handico (HAFIC) đang trong diện kiểm soát đặc biệt và Công ty tài chính bưu điện PTFinance chưa cung cấp số liệu) tính đến cuối tháng 9/2021 đạt khoảng 151.000 tỷ đồng, tăng nhẹ khoảng 2% so với cuối năm 2020.

Tổng dư nợ tín dụng của các công ty tài chính đạt khoảng 129.000 tỷ đồng, gần như không tăng trưởng so với cuối năm 2020; tỷ lệ nợ xấu bình quân 9-10% trong khi tỷ lệ này vào thời điểm cuối năm 2020 đạt khoảng 6% và dự kiến đến cuối năm 2021 sẽ tiếp tục tăng.

Mặc dù trong hầu hết các năm, tăng trưởng tiêu dùng tư nhân chiếm từ 60 đến 70% tổng tăng trưởng kinh tế, nhưng trong thời gian từ đầu năm 2021 đến nay, đại dịch Covid – 19 đã tác động, ảnh hưởng mạnh đến hoạt động tài chính tiêu dùng.

Trong những tháng đầu năm 2021, Công ty tài chính Fe Credit đã có tới 400 nghìn khoản vay, trị giá khoảng 2 ngàn tỷ đồng được hưởng lãi suất ưu đãi; tại Lotte Finance, trong 8 tháng đầu năm 2021, tổng số khách hàng được cơ cấu lại thời hạn trả nợ là 468 khách hàng với dư nợ 13,9 tỷ đồng, miễn giảm lãi và giữ nguyên nhóm nợ là 467 khách hàng với dư nợ 10,9 tỷ đồng.

Trong khi đó, Công ty Mirae Asset đã hỗ trợ miễn giảm lãi cho 4.759 khách hàng với tổng số tiền lãi đã được miễn, giảm là 7,43 tỷ đồng, hỗ trợ cho 1.430 khách hàng cơ cấu lại thời hạn trả nợ vay với tổng dư nợ đã được cơ cấu lại là 45 tỷ đồng. Công ty SHB Finance hỗ trợ cho 3.995 khách hàng cơ cấu lại thời hạn trả nợ vay với tổng dư nợ được cơ cấu là 104 tỷ đồng.

Công ty MB Shinsei hỗ trợ cho 18.493 khách hàng cơ cấu lại thời hạn trả nợ với tổng dư nợ đã được cơ cấu lại là hơn 381 tỷ đồng, miễn giảm lãi cho 29.320 khách hàng với tổng dư nợ được miễn giảm lãi lũy kế là gần 486 tỷ đồng.../.