Theo thông tin từ NHNN, quyết định giảm lãi suất ngày 18/3 đã gây tác động rõ rệt đến nền kinh tế. Cụ thể là, các ngân hàng đã đồng loạt điều chỉnh giảm lãi suất huy động kỳ hạn dưới 6 tháng về mức trần qui định với mức giảm khoảng 0,5-1%/năm. Lãi suất cho vay đối với các lĩnh vực ưu tiên cũng giảm khoảng 1% so với trước đây. Đối với các doanh nghiệp có chỉ số tốt, lãi suất cho vay cũng giảm khoảng 0,5% so với trước đây.

Nhiều tổ chức tín dụng cũng đã chủ động điều chỉnh giảm lãi suất đối với những khoản cho vay cũ. Tính đến ngày 13/3/2014, tỉ trọng các khoản vay có lãi suất trên 13%/năm chiếm khoảng 17,7%, giảm từ tỉ lệ 19,7% vào cuối năm trước; các khoản vay có lãi suất trên 15%/năm chiếm khoảng 5,6%, giảm từ 6,3% vào cuối năm 2013.

Riêng đối với cho vay ngoại tệ, lãi suất vẫn ở mức 4 – 7%/năm. Trong đó, lãi suất cho vay ngắn hạn phổ biến ở mức 4-6%/năm, trung dài hạn ở mức 5,5-7%/năm. Trên thị trường liên ngân hàng, mặt bằng lãi suất cũng giảm khoảng 3%/năm so với thời điểm trước Tết âm lịch.

Đây là những nguyên nhân góp phần thúc đẩy hoạt động cho vay tăng trở lại, ở mức 1,35% trong tháng 3. Mặc dù phần lớn tăng trưởng tín dụng bắt nguồn từ hoạt động mua trái phiếu chính phủ, nhưng NHNN cho rằng việc đầu tư vào trái phiếu chính phủ sẽ hỗ trợ thanh khoản cho nền kinh tế, trong khi việc mở rộng những kênh tín dụng khác còn khó khăn.

Nhìn chung, NHNN đánh giá tăng trưởng tín dụng hứa hẹn sẽ tăng mạnh trong thời gian tới, đặc biệt sau khi Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu ngành Ngân hàng tiếp tục cơ cấu lại kỳ hạn của các khoản vay cũ và giảm lãi suất, tăng cường khả năng tiếp cận tín dụng ngân hàng./.

Hoàng Yến