THÔNG BÁO TIẾP TỤC BÁN HỒ SƠ MỜI THẦU

VÀ GIA HẠN THỜI ĐIỂM ĐÓNG THẦU, MỞ THẦU

Tổng cục Hải quan đã mời thầu gói thầu: Tư vấn giám sát lắp đặt hệ thống camera giám sát hải quan tại cảng Tân Cảng Cát Lái thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực I, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh với thời gian đóng thầu, mở thầu như sau:

1. Thời gian bán HSMT: Từ ngày 9/1/2015 đến trước 9 giờ ngày 30/1/2015 (trong giờ hành chính).

2. Thời điểm đóng thầu: 9 giờ ngày 30/1/2015.

3. Hồ sơ đề xuất kỹ thuật sẽ được mở công khai vào hồi 9 giờ 30 phút ngày 30/1/2015 tại Vụ Tài vụ Quản trị - Tổng cục Hải quan (Tầng 12 Lô E3, phố Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội).

Nay Tổng cục Hải quan xin thông báo gia hạn như sau:

1. Thời gian bán Hồ sơ mời thầu: Đến trước 9 giờ ngày 9/2/2015 (trong giờ hành chính).

2. Thời điểm đóng thầu: 9 giờ ngày 9/2/2015.

3. Hồ sơ đề xuất kỹ thuật sẽ được mở công khai vào hồi 9 giờ 30 phút ngày 9/2/2015 tại Vụ Tài vụ Quản trị-Tổng cục Hải quan (Tầng 12 Lô E3, phố Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội).

4. Các thông tin khác được giữ nguyên theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu và hồ sơ mời thầu đã được đăng tải, phát hành.

PV