THÔNG BÁO KẾT QUẢ THẦU

1. Tổng cục Hải quan.

Địa chỉ: Lô E3, đường Dương Đình Nghệ, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: 04.39440833 Fax: 04.39440618

Email: phongqlkt.hq@gmail.com

2. Tên dự án: Mua sắm thường xuyên.

3. Tên gói thầu: Cung cấp lắp đặt 11 máy soi hành lý, hàng hóa loại cố định

4. Chủ đầu tư: Tổng cục Hải quan.

5. Thời gian đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu: kể từ ngày 25/12/2013.

6. Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước

7. Hình thức hợp đồng: Trọn gói

8. Thời gian thực hiện hợp đồng: 179 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến khi ký biên bản nghiệm thu, bàn giao hàng hóa

9. Giá gói thầu: 14.600.000.000 VNĐ

10. Giá trúng thầu: 10.980.000.000 VNĐ

11. Nhà trúng thầu: Công ty TNHH Dịch vụ kỹ thuật và Thương mại Hàn Việt

12. Quyết định phê duyệt: Số 4282/QĐ-TCHQ ngày 24/12/2013 của Tổng cục trưởng Tổng cục hải quan./.

Đ.T