Một vụ việc bắt giữ ma túy lớn ở Thanh Hóa cuối tháng 6/2022.
Các lực lượng chức năng bắt giữ một vụ buôn bán ma túy lớn ở Thanh Hóa cuối tháng 6/2022.

Cuộc thi nhằm tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, công chức, chuyên viên, nhân viên toàn ngành các văn bản pháp luật mới (Luật Phòng, chống ma túy năm 2021, Nghị định số 105/2021/NĐ-CP ngày 4/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống ma túy và các văn bản hướng dẫn liên quan), các quy định của ngành về phòng, chống ma túy, tạo diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong công tác phòng, chống ma túy.

Qua cuộc thi, Tổng cục Hải quan mong muốn góp phần nâng cao nhận thức, kiến thức, ý thức trách nhiệm của lực lượng Hải quan nói chung và lực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy nói riêng trong đấu tranh phòng, chống ma túy, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và tình hình mới.

Đối tượng dự thi là cán bộ, công chức, nhân viên toàn ngành Hải quan.

Nội dung dự thi, tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy năm 2021; Bộ Luật Tố tụng hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, Nghị định 105/2021/NĐ-CP của Chính phủ; các văn bản liên quan, các quy định của ngành và thực tiễn phòng, chống ma túy.

Bài dự thị gồm 2 phần: trắc nghiệm (30 câu) và tự luận. Thời gian nhận bài từ 4/7/2022 đến 5/8/2022./.