Tổng dư nợ tín dụng của TP. Hồ Chí Minh tăng 5,9% so với cùng kỳ
Ảnh: Minh họa

Theo thống kê, tổng vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn thành phố đến 30/9/2023 ước đạt 3.350 nghìn tỷ đồng. Trong đó, vốn huy động bằng VNĐ ước đạt 3.089 nghìn tỷ đồng, chiếm 92,2% tổng vốn huy động, tăng 5,3% so với cùng kỳ. Vốn huy động bằng ngoại tệ ước đạt 261 nghìn tỷ đồng, chiếm 7,8% tổng vốn huy động, giảm 22,0% so với cùng kỳ.

Cùng thời điểm ghi nhận, tổng dư nợ tín dụng của các tổ chức tín dụng trên địa bàn thành phố ước đạt 3.365 nghìn tỷ đồng. Trong đó, dư nợ tín dụng bằng VNĐ ước đạt 3.186 nghìn tỷ đồng, chiếm 94,7% tổng dư nợ toàn hệ thống, tăng 6,8% so với cùng kỳ. Dư nợ tín dụng bằng ngoại tệ ước đạt 179 nghìn tỷ đồng, chiếm 5,3%, giảm 7,8% so với cùng kỳ.

Trong số đó, dư nợ ngắn hạn ước đạt 1.579 nghìn tỷ đồng, chiếm 46,9% tổng dư nợ tín dụng, tăng 11,4% so với cùng kỳ. Dư nợ trung hạn, dài hạn ước đạt 1.786 nghìn tỷ đồng, chiếm 53,1%.

Theo đánh giá chung của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh TP. Hồ Chí Minh, thị trường tiền tệ trên địa bàn thành phố tiếp tục được điều hành linh hoạt theo định hướng của Ngân hàng Nhà nước, trong đó lãi suất tiếp tục diễn biến theo xu hướng giảm, trong khi tỷ giá VNĐ/USD có xu hướng tăng mạnh trong tháng 8 và lên mức cao nhất vào đầu tháng 9.