Hầu hết các khoản thu tăng so với cùng kỳ

Báo cáo của Cục Thuế TP. Đà Nẵng cho thấy, thu nội địa quý I/2024 khối thành phố và quận, huyện như sau: Khối thành phố thu được 4.119 tỷ đồng, đạt 38,5% dự toán, tăng 33,7% (so với cùng kỳ năm trước); khối quận thu được 1.660,1 tỷ đồng, đạt 35,8% dự toán, tăng 18,2%; huyện Hòa Vang thu được 141 tỷ đồng, đạt 31% dự toán, tăng 54,8%.

TP. Đà Nẵng: Thu nội địa quý I/2024 tăng hơn 29% so với cùng kỳ
Ông Lưu Đức Sáu - Phó Cục trưởng Cục Thuế TP. Đà Nẵng, phát biểu tại hội nghị hỗ trợ trực tuyến quyết toán thuế năm 2023. Ảnh: CTV.

Trong đó, thu từ 3 khu vực kinh tế (doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và khu vực kinh tế ngoài quốc doanh) 3 tháng đầu năm 2024 được 3.340,1 tỷ đồng, đạt 41,1% dự toán, tăng 31,5%; thu từ thuế, phí và thu khác ngân sách được 2.183,8 tỷ đồng, đạt 37,8% dự toán, tăng 21,4%; thu tiền sử dụng đất được 396,3 tỷ đồng, đạt 20,9% dự toán, tăng 66,1%.

Theo Phó Cục trưởng Lưu Đức Sáu, để kịp thời hỗ trợ người nộp thuế (NNT) thực hiện quyết toán thuế năm 2023 theo đúng quy định, Cục Thuế Đà Nẵng yêu cầu các phòng, các chi cục thuế rà soát, thống kê vướng mắc, các lỗi sai sót NNT thường mắc phải liên quan đến quyết toán thuế, từ đó biên soạn tài liệu hướng dẫn NNT và tổ chức các hội nghị, đối thoại, lớp tập huấn, trong đó ưu tiên tổ chức qua hình thức trực tuyến để NNT trong các hoàn cảnh, điều kiện khác nhau đều có thể tham gia.

Đánh giá tình hình thực hiện dự toán thu quý I, ông Lưu Đức Sáu - Phó Cục trưởng Cục Thuế TP. Đà Nẵng, cho biết thu nội địa không kể tiền sử dụng đất đạt 39,8% dự toán, đạt 31,9% nhiệm vụ thu và tăng 27,3%. Điều này cho thấy tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh đã có những chuyển biến tích cực, tuy nhiên không đồng đều giữa các lĩnh vực ngành nghề.

Có được kết quả trên là do cục thuế triển khai nhiều giải pháp quyết liệt trong công tác thu ngay từ đầu năm. Cụ thể, trong 3 tháng đã giải quyết hoàn thuế 448 hồ sơ, số thuế đề nghị hoàn 186,581 tỷ đồng, đã giải quyết hoàn 183,692 tỷ đồng, giảm hoàn là 2,889 tỷ đồng; đã thực hiện thanh tra, kiểm tra 237/1.584 cuộc; đạt 14,96% chỉ tiêu nhiệm vụ Tổng cục Thuế giao. Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 115,5 tỷ đồng…

Thanh tra, kiểm tra lĩnh vực, doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế

Để đảm bảo hoàn thành dự toán thu nội địa quý II/2024, ông Sáu cho rằng, từng đơn vị tiếp tục thực hiện kế hoạch triển khai nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước tháng 4/2024; theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách, phân tích, dự báo tình hình, những tác động ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách trên địa bàn; kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ thu để có chỉ đạo tháo gỡ, đề ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thu.

Đơn vị tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp quản lý, khai thác tăng thu đối với một số lĩnh vực có dư địa lớn, chống thất thu ngân sách đối với một số lĩnh vực có rủi ro về thuế.

TP. Đà Nẵng: Thu nội địa quý I/2024 tăng hơn 29% so với cùng kỳ
Công chức Cục Thuế TP. Đà Nẵng hỗ trợ người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế.

Đồng thời, đơn vị phối hợp với các sở, ban, ngành thành phố xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện công tác chống thất thu thuế theo từng lĩnh vực, ngành nghề có rủi ro cao về thuế trong năm 2024 và các năm tiếp theo.

Phòng Tuyên truyền - Hỗ trợ chủ trì nghiên cứu, phối hợp cùng các phòng kê khai kế toán thuế, thanh tra kiểm tra thuế... tổ chức các lớp tập huấn trực tiếp hoặc trực tuyến cho NNT theo từng lĩnh vực, chuyên đề cho từng tháng, nhằm kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc của NNT trong thực hiện chính sách thuế, kê khai thuế.

Theo ông Sáu, cục thuế tiếp tục triển khai thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch, linh hoạt, đạt chất lượng, hiệu quả cao; tập trung các ngành, lĩnh vực, doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế, có dư địa thu lớn; doanh nghiệp có giao dịch liên kết, doanh nghiệp kinh doanh thương mại điện tử, bất động sản, kinh doanh lĩnh vực ăn uống, kinh doanh vật liệu xây dựng…

Cùng với đó, đơn vị tăng cường chỉ đạo công tác kiểm tra trước và sau hoàn thuế giá trị gia tăng, đảm bảo việc hoàn thuế đúng đối tượng theo quy định; chủ động trong công tác phối hợp xác minh hóa đơn giữa các cơ quan thuế, đảm bảo tính hiệu quả, phù hợp với nguồn lực của cơ quan thuế trong phòng chống gian lận hoàn thuế giá trị gia tăng.

Tăng cường công tác quản lý, đôn đốc thu hồi nợ thuế

Lãnh đạo Cục Thuế TP. Đà Nẵng cho biết, cục thuế tiếp tục tăng cường công tác quản lý, đôn đốc thu hồi nợ thuế. Phân tích, đánh giá tình hình biến động các khoản nợ của từng bộ phận, từng lĩnh vực thu, từng sắc thuế, phí, lệ phí, các khoản thu liên quan đất... trên địa bàn, xác định nguyên nhân tăng, giảm để kịp thời tham mưu lãnh đạo đơn vị chỉ đạo, tổ chức các biện pháp thu nợ phù hợp sát thực tế.