TP. Hồ Chí Minh: Khẩn trương tháo gỡ vướng mắc tại 156 dự án bất động sản
Các chuyên gia cho rằng, chỉ cần được tạo điều kiện gỡ khó pháp lý cho dự án, các doanh nghiệp bất động sản sẽ tự cơ cấu sản phẩm để "cứu" mình.

Cụ thể, liên quan đến các kiến nghị (4 đợt) của Hiệp hội Bất động sản TP. Hồ Chí Minh (HoREA) về vướng mắc tại 116 dự án bất động sản trên địa bàn, UBND TP. Hồ Chí Minh đã có nhiều chỉ đạo giao Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan nghiên cứu tham mưu.

Gần đây nhất, trên cơ sở kiến nghị của HoREA tại Công văn số 18/2023/ CV-HoREA ngày 6/2/2023 về ưu tiên tháo gỡ 38 dự án bất động sản; UBND TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức buổi gặp gỡ, làm việc với HoREA cùng một số doanh nghiệp bất động sản và có kết luận tại Thông báo số 96/TB-VP ngày 20/2/2023.

Qua đó, UBND TP. Hồ Chí Minh giao Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện theo đúng nội dung chỉ đạo của UBND thành phố tại thông báo nêu trên; về danh sách do HoREA tổng hợp, kiến nghị tháo gỡ vướng mắc tại 156 dự án bất động sản (bao gồm 116 dự án tại mục 1) theo Công văn số 36/2023/CV-HoREA ngày 3/3/2023.

Trong đó, đối với danh sách các dự án ngoài các nội dung chỉ đạo của UBND thành phố tại Thông báo số 96/TB-VP ngày 20/2/2023, giao Sở Xây dựng khẩn trương phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Quy hoạch – Kiến trúc và các đơn vị liên quan tiếp tục trao đổi, thống nhất với HoREA.

Đồng thời, báo cáo trình UBND Thành phố để có ý kiến chỉ đạo, phân công các đơn vị chịu trách nhiệm chủ trì thụ lý, giải quyết đối với các nhóm hồ sơ có cùng vướng mắc theo đúng chức năng, nhiệm vụ; thực hiện hoàn thành trước ngày 15/4/2023.

Trước đó, ông Lê Hoàng Châu - Chủ tịch HoREA cho biết, HoREA đã có văn bản gửi UBND TP. Hồ Chí Minh và Sở Xây dựng tổng hợp danh mục 156 dự án bất động sản của 121 chủ đầu tư đề xuất xem xét tháo gỡ vướng mắc trên địa bàn thành phố. Trong đó, vấn đề pháp lý chiếm 70% vướng mắc, khó khăn của các doanh nghiệp bất động sản.

"Theo thông tin trước đây của Sở Xây dựng, thành phố có khoảng 64 dự án bất động sản bị vướng mắc pháp lý, nhưng trong đề xuất phân nhóm vướng mắc của sở chưa đề cập nội dung này" - HoREA thông tin.

Vì vậy, HoREA đề nghị Sở Xây dựng và UBND thành phố xem xét phân nhóm vướng mắc pháp lý và đề nghị giao cho Sở Tư pháp chủ trì phối hợp xem xét giải quyết.