bds tphcm

6 tháng đầu năm, TP. Hồ Chí Minh có thêm 1.193 doanh nghiệp kinh doanh bất động sản mới, với tổng vốn đăng ký 67.116 tỷ đồng. Ảnh Đỗ Doãn

Báo cáo cho biết, tốc độ tăng này phần lớn là từ đóng góp của khu vực dịch vụ với số lượng doanh nghiệp (DN) chiếm 79,8%, tăng 6,6% (so với cùng kỳ năm 2020) và vốn đăng ký chiếm 66,7%, tăng 22,2%. Trong đó, 9 ngành dịch vụ chủ yếu với 13.513 giấy phép, chiếm 73,2% tổng số DN được cấp phép trong 6 tháng đầu năm, tăng 7,5%, với vốn đăng ký 197.764 tỷ đồng, chiếm 63,6% và tăng 23,9%.

Ngoài ra, DN cấp mới của nhóm các ngành công nghiệp cũng có tốc độ tăng vốn cao, tỷ lệ tăng gấp gần 5 lần so với cùng kỳ. Vốn đăng ký bình quân một DN thành lập mới đạt 16,9 tỷ đồng, tăng 34,1% so với bình quân cùng kỳ năm trước.

Nếu phân theo loại hình, có 15.879 công ty TNHH được cấp phép, chiếm 86,1% trong tổng số DN được cấp phép mới, tăng 3,4%, với tổng vốn đăng ký đạt 176.634 tỷ đồng, tăng 59,6%; công ty cổ phần có 2.400 đơn vị, tăng 5%, với vốn đăng ký 134.220 tỷ đồng, tăng 19,2%; DN tư nhân có 160 đơn vị, tăng 26%, với vốn đăng ký đạt 133 tỷ đồng, tăng 21,5%.

Còn phân theo ngành kinh tế, khu vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản có 84 DN được cấp phép, giảm 14,3%, với vốn đăng ký 2.101 tỷ đồng, giảm 8,1%. Khu vực công nghiệp, xây dựng có 3.639 DN, giảm 5,7%, với vốn đăng ký 101.585 tỷ đồng, tăng gấp 2 lần. Trong đó, ngành xây dựng có 1.685 DN, vốn 28.452 tỷ đồng, giảm 21,8%; nhóm các ngành công nghiệp có 1.954 đơn vị, giảm 6,6%, số vốn đăng ký 73.133 tỷ đồng, tăng gấp 5 lần.

Trong khi đó, khu vực thương mại, dịch vụ có 14.718 DN, tăng 6,6%, với vốn đăng ký 207.302 tỷ đồng, tăng 22,3%. Trong đó, hoạt động kinh doanh bất động sản có 1.193 DN, tăng 17,8%, với vốn đăng ký 67.116 tỷ đồng, giảm 15,9%; thương nghiệp có 6.900 DN, tăng 5,2%, với vốn đăng ký 68.879 tỷ đồng, tăng 79,4%...

Đỗ Doãn