Liên quan đến chính sách hỗ trợ, giảm tiền thuê đất năm 2023, ngày 20/10/2023, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh ban hành Thông báo số 24205/TB-CTTPHCM về giảm tiền thuê đất của năm 2023, theo Quyết định số 25/2023/QĐ-TTg ngày 3/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

Hướng dẫn thủ tục kê khai, nộp thuế tại Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh. Ảnh Đỗ Doãn
Công chức Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh hướng dẫn đại diện một doanh nghiệp nộp hồ sơ xin giảm tiền thuê đất năm 2023. Ảnh: Đỗ Doãn

Cụ thể, người nộp thuế được giảm 30% tiền thuê đất phải nộp (phát sinh thu) của năm 2023 đối với tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo quyết định hoặc hợp đồng hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức thuê đất trả tiền hàng năm (sau đây gọi là người thuê đất).

Thời hạn nộp hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất của năm 2023 đến hết ngày 31/3/2024.

Chính vì vậy, để được hưởng chính sách này, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh mới đây đã tiếp tục có thông báo đến các đối tượng đủ tiêu chí thụ hưởng cần khẩn trương nộp hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất của năm 2023 chậm nhất đến hết ngày 31/3/2024, tại các chi cục thuế có khu đất thuê hoặc tại văn phòng Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh.

‘‘Trường hợp người thuê đất nộp hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất năm 2023 sau ngày 31/3/2024 thì không áp dụng giảm tiền thuê đất, theo quy định tại Quyết định số 25/2023/QĐ-TTg ngày 3/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ…’’ - thông báo từ Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh nêu rõ.