Tuần từ 16-20/12, thị trường trái phiếu chính phủ sơ cấp tổ chức 3 phiên đấu thầu, chia đều cho 3 đơn vị là Kho bạc Nhà nước, Ngân hàng Phát triển và Ngân hàng Chính sách và Xã hội Việt Nam.

Trong đó, ngày 16/12, Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam phát hành ngày phát hành thành công 400 tỷ đồng trên 1.200 tỷ đồng gọi thầu; với kỳ hạn 2 năm trúng 200 tỷ đồng, lãi suất 8,24%/năm và kỳ hạn 3 năm trúng thầu 200 tỷ đồng, lãi suất 8,5%/năm.

Ngày 17/12, Ngân hàng Phát triển Việt Nam huy động thành công 98 tỷ đồng trên 98 tỷ đồng gọi thầu cho trái phiếu kỳ hạn 5 năm với lãi suất 9,45%/năm.

Tương tự phiên đấu thầu của Ngân hàng Phát triển, ngày 19/12, Kho bạc Nhà nước huy động thành công 3.000 tỷ đồng trên 3.000 tỷ đồng gọi thầu. Theo đó, trái phiếu kỳ hạn 3 năm trúng thầu 2.000 tỷ đồng, với lãi suất 7,48%/năm; kỳ hạn 5 năm trúng thầu 1.000 tỷ đồng, với lãi suất 8,5%/năm.

Như vậy, tính từ đầu năm đến nay, Kho bạc Nhà nước đấu thầu thành công hơn 138.395 tỷ đồng (trên 136.693 tỷ đồng), đạt 101,24% kế hoạch của cả năm; Ngân hàng Phát triển Việt Nam đấu thầu thành công 40.000 tỷ đồng (trên 40.000 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch) và Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam đấu thầu thành công 7.130 tỷ đồng (trên 18.100 tỷ đồng, đạt 39,39% kế hoạch).

Sự sôi động của thị trường sơ cấp tạo hiệu ứng tương tự cho diễn biến trên thị trường trái phiếu chính phủ thứ cấp. Theo đó, giá trị giao dịch thứ cấp trái phiếu chính phủ trong tuần đạt hơn 17.032 tỷ đồng, tương đương giá trị giao dịch bình quân đạt 3.406 tỷ đồng/phiên, tăng 16% so với bình quân phiên tuần kế trước.

Trong đó, giao dịch outright đạt hơn 14.804 tỷ đồng, tập trung vào các trái phiếu kỳ hạn dưới 3 năm: kỳ hạn 0-1 năm chiếm 43,71%; kỳ hạn 1–3 năm chiếm 34,73%; còn lại 3–10 năm, kỳ hạn 10–15 năm không có giao dịch. Giao dịch repo đạt hơn 2.227 tỷ đồng với kỳ hạn repo từ 29 đến 91 ngày.

Trong tuần không có giao dịch tín phiếu kho bạc nào được thực hiện.

Tính từ đầu năm đến nay, giá trị giao dịch của trái phiếu chính phủ và tín phiếu kho bạc lần lượt đạt hơn 386.138 nghìn tỷ đồng và hơn 11.926 nghìn tỷ đồng, tương đương với giá trị giao dịch bình quân phiên đạt 1.589 tỷ đồng cho trái phiếu và 49,08 tỷ với tín phiếu.

Theo đánh giá của Nhóm Nghiên cứu, Ban Kinh doanh Vốn và Tiền tệ, Ngân hàng BIDV, thị trường trái phiếu chính phủ thứ cấp tiếp tục có một tuần giao dịch rất sôi động, với doanh số giao dịch đạt trên 17 nghìn tỷ đồng, bình quân phiên cũng tăng hơn 16%.

Khối nhà đầu tư nước ngoài nhìn chung vẫn khá hạn chế trong việc tham gia thị trường. Tính đến ngày 20/12, giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài đạt hơn 139,8 tỷ đồng, chiếm 4,82% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường.

Lãi suất thứ cấp trong tuần giảm mạnh 10-20 điểm trên tất cả các kỳ hạn, về quanh 6,95%, 7,45% và 8,4%/năm cho các kỳ hạn 2, 3 và 5 năm.

Các phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ sơ cấp trong tuần rất sôi động. Nhu cầu đầu tư đã tăng rất mạnh ở kỳ hạn 3 năm đồng thời chuyển hướng sang kỳ hạn dài hơn 5 năm chứng tỏ niềm tin của các nhà đầu tư đã được gia tăng đáng kể. Lãi suất trái phiếu chính phủ sơ cấp giảm sâu đặc biệt ở kỳ hạn 3 năm, về còn 7,48%/năm và 8,5%/năm lần lượt cho kỳ hạn 3 và 5 năm.

Thanh khoản hệ thống ngân hàng dư thừa ngay trong giai đoạn gần Tết, kết hợp với những diễn biến thuận lợi của lạm phát, cũng như kỳ vọng về kinh tế vĩ mô năm 2014 còn nhiều khó khăn là những yếu tố chính hỗ trợ cho lực cầu trái phiếu chính phủ trong thời gian gần đây, Nhóm Nghiên cứu phân tích.

Tuần 23-27/12, nguồn cung sơ cấp trái phiếu chính phủ và trái phiếu chính phủ bảo lãnh dự kiến khá hạn chế chỉ với 1.000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ bảo lãnh của Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam. Thanh khoản hệ thống ngân hàng ổn định, chi phí vốn được dự báo tiếp tục ở mức thấp sẽ là những yếu tố chính hỗ trợ cho lực cầu trái phiếu chính phủ trong tuần. Mặt bằng lãi suất trái phiếu chính phủ dự báo tiếp tục giảm 10-20 điểm về quanh 6,85%, 7,4% và 8,35%/năm lần lượt cho các kỳ hạn 2, 3 và 5 năm./.

Lịch phát hành tuần 23-27/12:

Trái phiếu tuần 23-27/12: Lực cầu sẽ được hỗ trợ tích cực
TCPH

Duy Thái