Theo thông tin từ Bộ KH&ĐT, bộ này vừa có văn bản gửi các bộ, ngành, địa phương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước yêu cầu rà soát lại các dự án quan trọng quốc gia có sử dụng vốn đầu tư công từ 10.000 tỷ đồng trở lên.

Theo đó, các dự án đã có quyết định đầu tư, dù là đang triển khai hay chưa, chưa hoàn thành quyết toán đều thuộc diện phải rà soát lại. Việc báo cáo phải rất cụ thể, bao gồm từ tổng số vốn đầu tư, quy mô dự án, diện tích sử dụng đất, các mốc thời gian về dự án…

Toàn bộ các hồ sơ liên quan đến báo cáo thẩm định dự án, các quyết định phê duyệt dự toán, phê duyệt kế hoạch đấu thầu, các báo cáo về tình hình giải ngân, biên bản nghiệm thu, bàn giao… cũng phải được sao gửi về các cơ quan quản lý để thực hiện việc rà soát, đánh giá.

Được biết, trước đó, cuối tháng 4, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo Bộ KH&ĐT chủ trì, phối hợp với các bộ Tài chính, Xây dựng, Giao thông - Vận tải thực hiện việc rà soát này./.

Khánh Linh