THÔNG BÁO MỜI THẦU


- Tên Bên mời thầu: Ban quản lý dự án công trình Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ ngành Tài chính tại tỉnh Thừa Thiên Huế

- Tên gói thầu: Thi công xây lắp nhà bảo vệ, cổng, tường rào mặt trước, cải tạo tường rào các mặt bên và mặt sau, kè chắn đất.

- Tên dự án: Trung tâm bồi dưỡng cán bộ ngành Tài chính tại tỉnh Thừa Thiên Huế

- Nguồn vốn: Nguồn vốn ngân sách tập trung, nguồn chi hỗ trợ thanh toán XDCB của hệ thống Thuế .

- Hình thức đấu thầu: rộng rãi trong nước

- Thời gian bán HSMT: từ 9h ngày 10/4/2015 đến trước 9h ngày 5/5/2015 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm bán HSMT: Văn phòng Ban QLDA xây dựng công trình Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ ngành Tài chính tại tỉnh Thừa Thiên Huế, tầng 1, nhà 4 tầng công trường xây dựng trên quốc lộ 49, trước mặt công an xã Phú Thượng.

- Giá bán 1 bộ HSMT: 2.000.000 VNĐ.

- Địa chỉ nhận HSDT: Văn phòng Ban QLDA xây dựng công trình Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ ngành Tài chính tại tỉnh Thừa Thiên Huế, tầng 1, nhà 4 tầng công trường xây dựng trên quốc lộ 49, trước mặt công an xã Phú Thượng.

- Thời điểm đóng thầu: 9h ngày 5/5/2015

- Bảo đảm dự thầu: 85.000.000 VNĐ.

- HSDT sẽ được mở công khai vào 9h10 ngày 5/5/2015 tại Ban quản lý dự án công trình Trung tâm bồi dưỡng cán bộ ngành Tài chính tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Địa chỉ: Văn phòng Ban QLDA xây dựng công trình Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ ngành Tài chính tại tỉnh Thừa Thiên Huế, tầng 1, nhà 4 tầng công trường xây dựng trên quốc lộ 49, trước mặt công an xã Phú Thượng./.

PV