Chứng chỉ ENF có mệnh giá là 10.000 đồng, giá chào bán là 10.000 đ/CCQ. Ảnh : L.M

Công ty TNHH quản lý quỹ Eastspring Investment vừa chính thức đưa ra thị trường Quỹ đầu tư năng động Eastspring Investments Việt Nam (ENF).

Mục tiêu của ENF hướng đến việc gia tăng một cách ổn định và bền vững vốn đầu tư thông qua đa dạng hóa các tài sản trong danh mục, bao gồm cổ phiếu, trái phiếu và tiền gửi ngân hàng. Chứng chỉ ENF có mệnh giá là 10.000 đồng, giá chào bán là 10.000 đ/CCQ.

Trước đó, ngày 4/12/2013, công ty đã nhận được giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán ra công chúng của UBCKNN cấp, với tổng giá trị vốn huy động tối thiểu là 50 tỷ đồng và bắt đầu chào bán ra công chúng từ ngày 24/12/2013.

Quỹ được giám sát bởi Ngân hàng HSBC Việt Nam và 9 đại lý phân phối chứng chỉ quỹ gồm các công ty chứng khoán lớn trên thị trường như SSI, MBS, VNDS, Rồng Việt, ACB…

Eastspring Investments Việt Nam là bộ phận của Tập đoàn Prudential Châu Á, có hoạt động trên 11 thị trường, với tổng tài sản đang quản lý khoảng 97 tỷ USD./.

Lương Minh