Sở GDCK Hà Nội (HNX) vừa có thông báo về việc đưa cổ phiếu của MAX vào diện chứng khoán bị kiểm soát kể từ ngày 11/4/2014.

Cụ thể, căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2013, cổ phiếu của MAX bị đưa vào diện chứng khoán bị kiểm soát, do lợi nhuận sau thuế năm 2013 trên báo cáo tài chính kiểm toán của Công ty là số âm, thuộc trường hợp bị cảnh báo theo quy định tại Điểm 1.4 Khoản 1 Điều 12 Quy chế niêm yết.

HNX sẽ có thông báo về việc đưa cổ phiếu MAX ra khỏi diện bị cảnh báo sau khi Công ty khắc phục được nguyên nhân dẫn đến tình trạng chứng khoán bị cảnh báo theo Quy chế niêm yết.

Được biết, MAX có số vốn điều lệ là 72 tỷ đồng. Công ty hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực kinh doanh sản xuất bao bì xi măng; Gia công, chế tạo, sửa chữa máy móc thiết bị cơ khí, sản xuất kinh doanh xi măng, phụ gia xi măng và vật liệu xây dựng khác…Hiện tại, cổ phiếu MAX có giá trên thị trường là 4.900 đồng/cổ phiếu./.

Hồng Quyên