Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và bà Helen Clark cùng chứng kiến ký kết Ý định thư giữa Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư của Việt Nam và Giám đốc UNDP Khu vực châu Á và Thái Bình Dương. Ảnh: Việt Lan (UNDP)

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và bà Helen Clark cũng trao đổi ý kiến về tiến độ thực hiện sáng kiến “Thống nhất hành động” ở Việt Nam. Hai bên đã phân tích những hỗ trợ mang tính chiến lược của UNDP nhằm hỗ trợ cải cách và tái định hướng sự tăng trưởng kinh tế của Việt Nam, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững hơn và mang lại lợi ích cho mọi người.

Nhân dịp này, ông Bùi Quang Vinh, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư của Việt Nam và ông Haoliang Xu, Giám đốc Khu vực châu Á và Thái Bình Dương của UNDP đã thực hiện ký kết Bản ghi nhớ Ý định thư.

Bản ghi nhớ Ý định thư cũng nêu rõ những ưu tiên hợp tác trong bối cảnh Việt Nam đã trở thành nước có mức thu nhập trung bình.

Theo đó, sự hỗ trợ của UNDP sẽ tập trung vào các mục tiêu như:

Một là, giải quyết nhu cầu của các nhóm dễ bị tổn thương, trong đó có nhóm dân tộc thiểu số, nhằm giải quyết tình trạng nghèo đói kéo dài và đề cao tiếng nói của họ trong xây dựng kế hoạch phát triển.

Hai là, thúc đẩy sự tham gia của người dân vào quá trình xây dựng và thực hiện chính sách; đẩy mạnh cải thể chế và tăng trưởng toàn diện của Việt Nam thông qua hội nhập quốc tế.

Ba là, thúc đẩy tăng trưởng xanh và khắc phục ảnh hưởng tiêu cực của biến đổi khí hậu; nâng cao khả năng ứng phó với thiên tai.

Bốn là, thúc đẩy các quan hệ đối tác và các giải pháp bền vững nhằm khắc phục hậu quả chiến tranh.

Bên cạnh đó, UNDP tiếp tục duy trì hỗ trợ Việt Nam thực hiệc các dự án trọng điểm thực hiện Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ và giảm nghèo trong các cộng đồng dân tộc thiểu số, các xã nghèo nhất; thực hiện Chiến lược tăng trưởng xanh của Việt Nam; phát triển con người tập trung vào tái tăng trưởng mang lại lợi ích cho mọi người…

UNDP hiện có mặt ở 177 quốc gia và lãnh thổ, có tầm nhìn toàn cầu và kiến thức quốc gia giúp nâng cao địa vị của người dân và xây dựng khả năng ứng phó của các quốc gia.

Song Linh