Năm 2023, Hà Nội tiết kiệm 10% chi thường xuyên để tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương Cần thiết phải chủ động và điều hòa nguồn cải cách tiền lương Không sử dụng nguồn cải cách tiền lương còn dư cho xây dựng cơ bản

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, tại phiên họp dự kiến trong 5 ngày làm việc này, UBTVQH sẽ cho ý kiến đối với 16 nhóm nội dung quan trọng.

Trong đó, một trong những nội dung lớn, rất quan trọng sẽ được cho ý kiến là về các báo cáo của Chính phủ về vấn đề tài chính ngân sách bao gồm: tình hình thực hiện ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2023 và dự toán năm 2024; phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2024, trong đó thì có tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công vốn NSNN năm 2023, dự kiến kế hoạch đầu tư công vốn NSNN năm 2024 và lộ trình, các phương án để thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW.

Cùng với đó, là các đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Kế hoạch tài chính quốc gia và vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021 - 2025. Đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về các phương án cải cách tiền lương

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc phiên họp.

Theo Chủ tịch Quốc hội, Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII tuần qua đã cho ý kiến về tình hình thực hiện phát triển kinh tế - xã hội (KTXH), dự toán NSNN năm 2023, dự kiến kế hoạch năm 2024 và lộ trình cũng như phương án cải cách tiền lương từ 1/7/2024. Trên cơ sở ý kiến kết luận của Trung ương về các vấn đề liên quan, kết quả Diễn đàn KTXH năm 2023 diễn ra tháng 9 vừa qua, Chủ tịch Quốc hội đề nghị UBTVQH cho ý kiến sâu vào các báo cáo, đảm bảo có tính khả thi cao để trình Quốc hội xem xét quyết định các nội dung quan trọng nói trên.

Về tình hình KTXH, UBTVQH sẽ cho ý kiến về: Đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển KTXH năm 2023, dự kiến Kế hoạch phát triển KTXH năm 2024; đánh giá giữa nhiệm kỳ về kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 16/2021/QH15 về Kế hoạch phát triển KTXH 5 năm 2021-2025 và đánh giá giữa nhiệm kỳ về kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 31/2021/QH15 về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025.

Liên quan đến chính sách về kinh tế, Chủ tịch Quốc hội cho biết, UBTVQH sẽ cho ý kiến lần thứ hai đối với dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc áp dụng thí điểm chính sách hỗ trợ đầu tư trong lĩnh vực công nghệ cao.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý đây là nội dung hết sức quan trọng, đề nghị UBTVQH xem xét kỹ lưỡng xem đã đủ điều kiện để đưa vào chương trình kỳ họp và trình Quốc hội ban hành nghị quyết ngay tại kỳ họp này chưa?

Cùng với đó, UBTVQH sẽ cho ý kiến về: Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV; kết quả tiếp công dân xử lý đơn thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội năm 2023; báo cáo của Chính phủ về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2023, trong đó, tổng hợp cả nội dung báo cáo của Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và Kiểm toán Nhà nước; tham gia ý kiến về Báo cáo của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 6 của Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, theo quy định và thông lệ tại phiên khai mạc kỳ họp cuối năm thì ngay trong ngày khai mạc đầu tiên, các báo cáo trên đây sẽ được trình bày trước Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các thành viên UBTVQH nghiên cứu kỹ lưỡng để tham gia ý kiến cụ thể, làm cơ sở cho Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chính phủ và Ban Dân nguyện của UBTVQH có cơ sở nghiên cứu để hoàn thiện có chất lượng cao nhất và đảm bảo là phản ảnh một cách đầy đủ, khái quát, trung thực các ý kiến phản ánh và nguyện vọng của nhân dân và cử tri cả nước về những vấn đề lớn mà phải báo cáo với Quốc hội.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về các phương án cải cách tiền lương
Toàn cảnh phiên họp sáng 11/10.

Đồng thời, UBTVQH sẽ cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ về kết quả rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trước khi trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 6 theo yêu cầu tại Nghị quyết số 101/2023/QH15 của Quốc hội. Theo Chủ tịch Quốc hội, dự kiến đây là nội dung sẽ cùng thảo luận với nội dung về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội và tài chính ngân sách để có định hướng thời gian tới tiếp tục làm công tác này như thế nào.

Cũng trong phiên họp 27, UBTVQH sẽ cho ý kiến về: Tờ trình của Chính phủ về kết quả thực hiện, khó khăn vướng mắc trong triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia trong giai đoạn 2021-2023 và đề xuất giải pháp, cơ chế đặc thù tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình trong thời gian tới; báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách tháo gỡ vướng mắc quy định tại một số luật liên quan tới đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ; công tác chuẩn bị lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn tại Kỳ họp thứ 6.