Công ty tài chính gặp khó với bài toán ‘thu hồi nợ’ mùa giãn cách Còn vướng mắc trong xử lý tài sản bảo đảm khoản nợ xấu là bất động sản Tổng nợ xấu, nợ tiềm ẩn thành nợ xấu chiếm 4,71% dư nợ

Dự kiến, sàn giao dịch nợ VAMC sẽ sử dụng các chức năng tư vấn, môi giới để kết nối người mua và người bán có nhu cầu thật sự để gặp nhau, thương thảo và đi đến hợp tác toàn diện để phục hồi sản xuất, kinh doanh cho các doanh nghiệp.

VAMC chính thức vận hành sàn giao dịch nợ
VAMC chính thức vận hành sàn giao dịch nợ. Ảnh T.L

Hiện sàn giao dịch hướng tới là nơi tập hợp, đầu mối, thông tin về các khoản nợ xấu mà các tổ chức tín dụng mong muốn đưa lên giao dịch mua/bán tại sàn.

Khi có hàng hóa, sàn sẽ rà soát, đánh giá lại về thông tin khoản nợ để cung cấp các dịch vụ liên quan như tư vấn hồ sơ, hợp đồng, thủ tục mua/bán. Sàn này cũng có thể tư vấn cho khách hàng giải quyết nợ xấu bằng cách tái cấu trúc khoản nợ, giúp doanh nghiệp có nợ xấu phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh, vượt qua khó khăn để tiếp tục trả nợ.

Thành viên tham gia sàn bao gồm: VAMC, các tổ chức tín dụng, các công ty mua bán nợ của các tổ chức tín dụng và các công ty mua bán nợ trong nền kinh tế theo Nghị định 69/2016/NĐ-CP nếu đáp ứng được điều kiện của sàn.

Bên cạnh các đối tượng trên, sàn giao dịch nợ VAMC còn có sự tham gia của các đối tác trung gian như tổ chức thẩm định giá, xếp hạng tín nhiệm, các tổ chức môi giới, tư vấn…

Nguồn hàng (nợ xấu) cung cấp cho thị trường được xác định từ hai nguồn chính. Nguồn đầu tiên là các khoản nợ do VAMC mua theo giá thị trường. Nguồn thứ hai là từ tổ chức tín dụng và từ các công ty mua bán nợ của các tổ chức tín dụng.

Chủ tịch Hội đồng thành viên VAMC đã trao quyết định bổ nhiệm ông Vũ Ngọc Minh giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Sàn giao dịch nợ và quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Hòa và bà Nguyễn Thu Huyền giữ chức vụ Phó giám đốc Chi nhánh Sàn giao dịch nợ./.