Quyết định xử phạt nêu rõ, quỹ America LLC bị phạt 25 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu.

Ngày 10/9/2020, AMERICA LLC đã thực hiện bán 20.010 cổ phiếu TV2 của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 2 (mã Ck: TV2) làm giảm khối lượng sở hữu cổ phiếu từ 4.697.260 cổ phiếu (chiếm tỷ lệ 13,04%) xuống 4.677.250 cổ phiếu (chiếm tỷ lệ 12,98%) làm thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phiếu TV2 vượt ngưỡng 1% nhưng báo cáo thay đổi sở hữu cổ đông lớn ngày 27/10/2020.

Bên cạnh đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng xử phạt 50 triệu đồng đối với ông Nguyễn Văn Nghĩa - thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dệt may Đầu tư Thương mại Thành Công (mã Ck: TCM) do không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch. Từ ngày 6/4/2021 đến ngày 8/4/2021, ông Nguyễn Văn Nghĩa đã mua 66.500 cổ phiếu TCM (tương ứng 665 triệu đồng mệnh giá cổ phiếu TCM) nhưng không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch)./.

Hồng Quyên