Kết thúc năm 2023, doanh thu thuần bán hàng và tổng lợi nhuận trước thuế của Vicostone lần lượt đạt 4.353,86 tỷ đồng và 999,44 tỷ đồng, hoàn thành tương ứng 92,38% và 94,29% so với kế hoạch đã phê duyệt. Năm 2023, Vicostone tiếp tục đạt được tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu thuần trên 22%, tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu thuần luôn được duy trì quanh mức 19%-25%, phản ánh nỗ lực vượt qua khó khăn của công ty để phát triển sản xuất, tối ưu lợi nhuận, ổn định thu nhập của người lao động và quyền lợi của cổ đông.

Vicostone đặt kế hoạch 2024 thận trọng, hướng tới mục tiêu kinh doanh bền vững
Quang cảnh đại hội

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2024 với mục tiêu doanh thu thuần đạt 4.602,59 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 1.033,91 tỷ đồng, tăng lần lượt là 5,71% và 3,45% so với năm 2023. Đây được coi là mục tiêu thách thức, nhưng cũng là động lực để công ty tiếp tục nỗ lực, kinh doanh hiệu quả và hiện thực hóa chiến lược phát triển bền vững.

Theo đó, Vicostone xác định các nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 là phát triển bền vững trên các khía cạnh môi trường, xã hội và quản trị; liên tục nâng cao chất lượng nhân sự, tăng năng suất lao động, tối ưu chi phí và hiệu quả hoạt động… Đồng thời, công ty tiếp tục đẩy mạnh chiến lược nội địa hóa nguồn nguyên liệu đầu vào, giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung bên ngoài, chủ động kiểm soát chất lượng và tối ưu chi phí nguyên vật liệu, Vicostone tiếp tục triển khai kế hoạch nhận chuyển nhượng dự án “Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất nhựa Polyester không no có khả năng chịu bức xạ UV và bền thời tiết” từ công ty mẹ - Tập đoàn Phenikaa. Hoàn thành kế hoạch này không những giúp Vicostone chủ động hơn 95% nguyên vật liệu đầu vào mà còn góp phần tăng doanh thu bền vững cho công ty.

Theo Vicostone doanh thu quý I/2024 ước đạt 1.074 tỷ đồng, tăng 3,9% so với cùng kỷ năm 2023 và lợi nhuận trước thuế quý I/2024 ước tăng 5% so với cùng kỳ năm 2023./.