btc ky

Quang cảnh lễ ký.

Việc ký kết Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và A-déc-bai-gian sẽ góp phần thúc đẩy hợp tác thương mại và đầu tư giữa hai nước, tạo ra môi trường pháp lý về thuế rõ ràng, ổn định để các nhà đầu tư A-déc-bai-gian và Việt Nam mở rộng các hoạt động kinh doanh - đầu tư, đồng thời, qua đó gián tiếp tăng cường quan hệ hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực giữa Việt Nam và các nước trong khu vực Châu Á.

*** Trước đó, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đã tham dự buổi Hội đàm quan trọng giữa Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Cộng hòa A-déc-bai-gian - ngài In-ham A-li-ép.

Quan hệ kinh tế - thương mại giữa Việt Nam và Cộng hòa A-déc-bai-gian tuy chưa phát triển tương xứng với tiềm năng của hai nước, nhưng thông qua chuyến thăm của Tổng thống A-déc-bai-gian tới Việt Nam lần này và việc ký kết Hiệp định tránh đánh thuế hai lần sẽ tạo được sức hấp dẫn mới đối với sự hợp tác, phát triển vì sự thịnh vượng chung của hai nước.

Việc ký kết Hiệp định về thuế giữa hai nước lần này còn là sự kiện đánh dấu bước phát triển mới trong mối quan hệ kinh tế, ngoại giao và chính trị giữa Việt Nam và A-déc-bai-gian.

btc ky
Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng tham dự buổi Hội đàm.

Theo MOF