Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Để giúp địa phương khắc phục hậu quả cơ bão số 5 và số 6, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 1798/QĐ-TTg hỗ trợ tỉnh Vĩnh Phúc 10 tỷ đồng để xử lý sự cố hạ lưu kè Bạch Lưu và thượng lưu Tam Sơn đê tả sông Lô; tạm ứng 9 tỷ đồng để tỉnh Vĩnh Phúc hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thuỷ sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiên tai.

Đối với nhiệm vụ bơm tiêu úng vụ mùa năm 2013 để phục vụ sản xuất là nhiệm vụ chi của ngân sách địa phương. Do đó, Bộ Tài chính đề nghị UBND tỉnh Vĩnh Phúc chủ động sử dụng ngân sách địa phương và huy động các nguồn tài chính hợp pháp khác để thực hiện bơm tiêu úng vụ mùa năm 2013./.

Nhật Nam